Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Aktualności

"Uczeń jest dla nas wartością nadrzędną,
a jego sukces jest naszym celem."

SP 234

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane z dnia 13.05.2019 r.

Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima przy ul. Esperanto 5

Ogłoszenie nr 546398-N-2019 z dnia 2019-05-13 r.

SIWZ SP234

Więcej w zakładce przetargi

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Prowadzimy nabór uczniów na rok szkolny 2019/2020 do:

* oddziałów przedszkolnych,

* klas 1 (w tym usportowionej),

* klasy 4, 5 i 6 sportowej o profilu pływanie,

* klas 7
- ogólnodostępnej (w tym uczniowie z klasy "s" kontynuujący pływanie),
- autorskiej "Robote@m" - klasa nauk ścisłych (mechatroniczna).

Informacje dotyczące rekrutacji dzieci na rok szkolny 2019/2020 znajdują sie na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy:
* do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
* do klas I, IV i VII w szkołach podstwowych

oraz w zakładce rekrutacja

W dniu 18 lutego 2019 roku Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie powołał komisję rekrutacyjną w skład której wchodzą:

przewodniczący komisji - Grażyna Fehler,
członkowie komisji - Marta Staruch, Anna Putrzyńska-Wysmyk, Michalina Pastwik.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
oraz ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało kampanię informacyjną, skierowaną do rodziców i uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjów, dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie
https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020-2

Plakat   zobacz »

Informacje dotyczące naboru uczniów do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych na rok 2019/2020 znajdują się na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy zobacz »

Wykaz szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Rekrutacja - punkt informacyjny

Dyżury wakacyjne

Informacje dotyczące dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 2019 r.   zobacz »

Dyżur wakacyjny dla dzieci z oddziałów przedszkolnych

I turnus w SP 234 w terminie 01-12.07.2019 r.

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżury wakacyjne w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru w terminie 14 dni od dnia (tj. od 26 kwietnia br.) udostępnienia listy zakwalifikowanych.
Potwierdzenie dokonania wpłaty należy dostarczyć do placówki.

Opłatę w wysokości 7zł. dziennie (obiad jednodaniowy) należy wpłacić na rachunek bankowy:
Bank BPH Beata Andrysiak
46 1060 0076 0000 3260 0194 1031

W treści przelewu należy wpisać:
"opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym - imię i nazwisko dziecka."
Za okres dyżuru tj. 01-12.07.2019 r. opłata wynosi 70zł.

"Lato w Mieście 2019"

Wykaz Wakacyjnych Placówek Edukacyjnych "Lato w Mieście 2019"

Zasady rekrutacji i harmonogram zapisów

Harmonogram zapisów

Zapisy do programu odbywają się wyłącznie w systemie elektronicznym w terminie 18-30.04.2019.

Kontynuacja realizacji "Bonu sześciolatka"
w Szkole Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

W roku szkolnym 2018/2019 oddziały zerowe szkoły zostały wsparte przez Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy dofinansowaniem w formie Bezpłatnego Bonu Edukacyjnego.

W ramach bonu zapewniamy uczniom:

* codzienny posiłek w okresie zimowym od 1 grudnia do 31 marca - "Zdrowa kanapka" (otrzymują wszyscy uczniowie - klasy 0-VIII),
* jedne zajęcia w tygodniu z języka angielskiego - "Wolski Poliglota",
* jedne zajęcia w tygodniu - "Informatyka dla smyka",
* jedne zajęcia w tygodniu z treningu kreatywności,
* wyprawkę plastyczną dla każdej grupy, w skład której wchodziły: farby, pędzle, palety, papiery białe i kolorowe, krepina, nożyczki, kleje,
* dwie wycieczki do teatru/kina w ciągu całego roku szkolnego,
* profilaktykę zdrowotną - diagnoza wad postawy.

Biblioteka Publiczna nr 21 przy al. Solidarności 90 zaprasza dzieci na zajęcia. Szczegółowe informacje na stronie
https://www.bpwola.waw.pl/solidarnosci-2/

Informacje na temat świadczenia "Dobry start" znajdują sie na stronie www.gov.pl

www.wola.waw.pl

Budżet partycypacyjny - to Twój budżet!

Więcej informacji na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Wykaz podręczników
w roku szk. 2018/19

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2018/19

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasš 2.0 Mistrzowie_kodowania

Ksišżki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksjš

Energowładni