Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Aktualności

"Uczeń jest dla nas wartością nadrzędną,
a jego sukces jest naszym celem."

SP 234

Prowadzimy nabór na rok szkolny 2017/2018
do następujących klas:

* 2 oddziały przedszkolne
Oferujemy wsparcie specjalistów z wolskich poradni psychologiczno - pedagogicznych w czasie tzw. "otwartych sobót" oraz wsparcie szkolnego pedagoga i psychologa. Proponujemy specjalną ofertę edukacyjną realizowaną poza tzw. podstawą programową:
- 2 zajęcia w tygodniu z języka angielskiego prowadzone w ramach strategicznego projektu edukacyjnego "wolski poliglota",
- 2 zajęcia w tygodniu z rytmiki lub korektywy,
- 1 zajęcie w tygodniu pt. "Informatyka dla smyka",
- 1 zajęcie w tygodniu wspierających kreatywność dziecka np. robotyka, szachy w ramach wolskiego strategicznego priorytetu edukacyjnego "Indywidualizacja nauczania",
- 1 raz w semestrze w ramach edukacji kulturalnej dla najmłodszych wyjście do kina, teatru lub muzeum,
- każde dziecko w okresie zimowym otrzymuje tzw. "zdrową kanapkę",
- wszystkie grupy sześciolatków w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych otrzymają komplet materiałów plastycznych i artykułów papierniczych.

* 3 oddziały klas pierwszych w tym klasa sportowa o profilu pływackim

* 1 oddział klasy VII sportowej (pływanie oraz gry zespołowe)
Do klasy sportowej zapraszamy uczniów:
1. posiadających bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny sportu;
2. z uzyskaną na świadectwie szkolnym po klasie szóstej minimum oceną DOBRĄ z zachowania;
3. z pozytywnie zaliczonym testem sprawnościowym w wodzie:
- 100m styl zmienny w określonym limicie czasowym,
- skok na główkę do wody ze słupka startowego,
- wykonanie wszystkich nawrotów pływackich.

Ważne daty:
- do 9 czerwca 2017 r. złożenie podania w sekretariacie szkoły o przyjęcie do klasy sportowej (wzór jest do pobrania na stronie szkoły);
- 12 czerwca 2017 r. test sprawnościowy, godz 14.30.

* 1 oddział klasy VII ogólnodostępnej

* 1 oddział klasy VII autorskiej (Robote@m - klasa nauk ścisłych (mechatroniczna))
W klasie autorskiej Robote@m realizowana będzie nauka w ramach zajęć obowiązkowych w wymiarze 2 godz. informatyki, 6 godz. matematyki, 3 godz. fizyki oraz języka angielskiego technicznego. Ponadto, w ramach obowiązkowych zajęć pozalekcyjnych, uczniowie będą pracowali w Laboratorium Konstruktorskim - ScienceLab. Program zajęć w ScienceLab oparty jest na dwóch blokach: konstruktorskim (prowadzony w języku angielskim) oraz informatyczo-programistycznym.

Klasa objęta jest naukowym patronatem Wojskowej Akademii Technicznej (Wydział Mechatroniki i Lotnictwa).

Uczniowie, którzy ukończą klasę o tym profilu, będą idealnymi kandydatami do dalszego poszerzania swojej wiedzy w liceach lub technikach w klasach matematyczno-fizycznych lub inżynierskich.
Do klasy zapraszamy osoby, które na świadectwie ukończenia klasy szóstej uzyskały z matematyki, języka obcego, informatyki, techniki co najmniej ocenę dobrą.

Ważne daty:
- do 22 maja 2017 r. złożenie podania w sekretariacie szkoły o przyjęcie do klasy autorskiej (wzór jest do pobrania na stronie szkoły)
- 8 czerwca 2017 r. o godz. 13.00, Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima, badanie predyspozycji - "Houston mamy problem..." (do wykonania będą zadania z programowania (Scratch lub Logo), matematyki i zadanie grupowe).

Dodatkowo, każda klasa VII będzie uczyła się drugiego języka obcego do wyboru: francuskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego.

Wniosek o przyjecie dziecka do szkoły na rok szk. 2017-18

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
(23.06.2017 r.)


więcej »

www.wola.waw.pl

Budżet partycypacyjny - to Twój budżet!

Więcej informacji na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.40-14.25
8.14.35-15.20

Wykaz podręczników
na rok szk. 2017/18

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasš 2.0 Mistrzowie_kodowania

Ksišżki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksjš

Energowładni