Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Aktualności

"Uczeń jest dla nas wartością nadrzędną,
a jego sukces jest naszym celem."

SP 234

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane z dnia 07.06.2018 r.

Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Ogłoszenie nr 568996

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szczegółowe informacje w zakładce PRZETARGI

Informacje na temat świadczenia "Dobry start" znajdują sie na stronach:
www.kuratorium.waw.pl
www.mpips.gov.pl

Informacja

W roku szk. 2018/2019 w oddziale przedszkolnym będzie odowiązywał podręcznik wydawnictwa MAC "Olek i Ada", poziom B+.

Zapraszamy na rekrutację uzupełniającą na rok szkolny 2018/2019 do klas sportowych! Szczegółowe informacje w zakładce
REKRUTACJA/KLASA SPORTOWA O PROFILU PŁYWACKIM

Harmonogram oraz zasady zapisów na dyżury wakacyjne
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę
lipiec - sierpień 2018 r.

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne

Organizacja dyżurów wakacyjnych

W/w informacje znajdują się również na stronie internetowej Biura Edukacji

Harmonogram zapisów do Programu Lato w Mieście 2018

Więcej na stronie internetowej Biura Edukacji

Informacja dotycząca wyżywienia dzieci podczas dyżuru wakacyjnego dla oddziałów przedszkolnych oraz Akcji "Lato w Mieście 2018"

Biblioteka Publiczna nr 21 przy al. Solidarności 90 zaprasza dzieci na zajęcia. Szczegółowe informacje na stronie
https://www.bpwola.waw.pl/solidarnosci-2/

www.wola.waw.pl

Budżet partycypacyjny - to Twój budżet!

Więcej informacji na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Wykaz podręczników
na rok szk. 2017/18

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2017/18

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasš 2.0 Mistrzowie_kodowania

Ksišżki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksjš

Energowładni