Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Aktualności

"Uczeń jest dla nas wartością nadrzędną,
a jego sukces jest naszym celem."

SP 234

Zapraszamy na rekrutację uzupełniającą na rok szkolny 2018/2019 do klas sportowych! Szczegółowe informacje w zakładce
REKRUTACJA/KLASA SPORTOWA O PROFILU PŁYWACKIM

Zapraszamy uczniów klas 6 wraz z rodzicami na spotkanie organizacyjne dotyczące przyszłej klasy 7 (mechatronicznej) 17 maja 2018 r. o godz 19:00 do Szkoły Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima.

Jeśli fascynuje Cię programowanie, mechatronika i nie straszna Ci matematyka przyjdź 7 czerwca 2018 r. o godz. 14.40 do Szkoły Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima na badanie predyspozycji - "Do boju w trójboju..." w sali nr 18. Podejmij wyzwanie i zmierz się z 3 wyzwaniami: zadaniem z programowania (Scratch lub Logo), matematyki i zadaniem grupowym.

Do końca maja złóż podanie w sekretariacie szkoły o przyjęcie do klasy autorskiej.

Czekamy na Ciebie!

Nasza szkoła otrzymała Tytuł Szkoły eTwinning!
(11.04.2018 r.)

Nasza szkoła otrzymała Tytuł Szkoły eTwinning! Nasza placówka wzięła udział w dwustopniowym procesie weryfikacyjnym, w wyniku którego wyłoniono pionierów i liderów w praktyce cyfrowej, edukacji w zakresie e-Bezpieczeństwa, twórczym i innowacyjnym podejściu do nauczania, promowaniu ustawicznego rozwoju zawodowego kadry i współpracy wśród nauczycieli i uczniów.

1 211 szkół w całej Europie świętuje sukces szkolnych zespołów eTwinning, w tym 70 polskich placówek!

Jest to uznanie nie tylko osobistego sukcesu poszczególnych nauczycieli, ale także docenienie działań, zaangażowania i osiągnięć całego zespołu eTwinning działającego w danej szkole.

http://www.etwinning.pl/70-polskich-placowek-z-odznaka-szkola-etwinning/

Harmonogram oraz zasady zapisów na dyżury wakacyjne
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę
lipiec - sierpień 2018 r.

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne

Organizacja dyżurów wakacyjnych

W/w informacje znajdują się również na stronie internetowej Biura Edukacji

Biblioteka Publiczna nr 21 przy al. Solidarności 90 zaprasza dzieci na zajęcia. Szczegółowe informacje na stronie
https://www.bpwola.waw.pl/solidarnosci-2/

www.wola.waw.pl

Budżet partycypacyjny - to Twój budżet!

Więcej informacji na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Wykaz podręczników
na rok szk. 2017/18

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2017/18

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasš 2.0 Mistrzowie_kodowania

Ksišżki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksjš

Energowładni