Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Aktualności

"Uczeń jest dla nas wartością nadrzędną,
a jego sukces jest naszym celem."

SP 234

Uroczyste rozpoczęcie roku szk. 2016/2017
odbędzie się 1 września 2016 r.

* Klasy II-VI o godz. 9.00 w salach lekcyjnych.
* Klasy 0-I o godz. 11.00 (apel w sali gimnastycznej, później przejście do sal lekcyjnych).

Zebrania dla rodziców

* Zebranie dla rodziców uczniów klas 0-I odbędzie się 01.09.2016 r.
o godz. 18.00.
* Zebranie dla rodziców uczniów klas II-VI odbędzie się 08.09.2016 r. (klasy II-III o godz. 18.00, natomiast klasy IV-VI o godz. 19.00).

Wykaz podręczników na rok szk. 2016/2017

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej
na rok szk. 2016/2017 i regulamin świetlicy

Przydział sal w roku szk. 2016/2017

Lp.KlasaWychowawcaNr sali
10aZatorska Małgorzata31 (parter)
20bJędrych Magdalena32 (parter)
30cBińczyk Edyta33b (parter)
41aNapora Liliana29 (parter)
51bZawadzka Katarzyna28 (parter)
62aStaruch Marta30 (parter)
72bMazowiecka Anna32 (parter)
82cKrzemińska Małgorzata17 (I piętro)
92sBarańska Agnieszka15 (I piętro)
103aPiłat Sabina16 (I piętro)
113bPutrzyńska-Wysmyk Anna20 (I piętro)
123cMlącka Sylwia31 (parter)
133sLigudzińska Marta14 (I piętro)
144aGołoś Kazimierz3 (II piętro)
154bRajewski Piotr2 (II piętro)
164sLengiewicz Michał1 (II piętro)
175aKwiecień Katarzyna4 (II piętro)
185bJasińska Patrycja7 (II piętro)
195sAndrzejuk Paweł33a (parter)
206aUrban Anastazja18 (I piętro)
216bRosłaniec-Denkiewicz Katarzyna6 (II piętro)
226sSowa Wojciech5 (II piętro)

POMOC MATERIALNA - STYPENDIUM I ZASIŁEK SZKOLNY

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym przekazujemy osobom zainteresowanym do pobrania uaktualniony:
- wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego wraz z instrukcją wypełniania,
- wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z instrukcją wypełniania.

Wzory wniosków dostępne są również w sekretariacie szkoły i w gabinecie pedaoga/psychologa szkolnego (p. 11, II piętro).

O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie pochodzący z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 514 zł. netto (kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).

O zasiłek szkolny mogą ubiegać się uczniowie znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu sytuacji losowej (np. utraty pracy przez rodziców, nagła choroba). O zasiłek można ubiegać się nie później niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 należy złożyć w szkole (u pedagoga, psychologa szkolnego lub sekretariacie) w terminie do 15 września 2016 r.

Wniosek o stypendium szkolne

Wniosek o zasiłek szkolny

ZDOBĄDŹ KARTĘ PŁYWACKĄ

WOLA OD 100 LAT W WARSZAWIE

Szczegółowe informacje na temat obchodów 100-lecia Woli znajdują się na stronie http://www.wola.waw.pl
i w Kurierze Wolskim.

Budżet partycypacyjny - to Twój budżet!

Więcej informacji na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.40-14.25
8.14.35-15.20

Wykaz podręczników
na rok szk. 2016/17

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasš 2.0 Mistrzowie_kodowania

Ksišżki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksjš

Energowładni