Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Biblioteka - centrum informacji

Biblioteka zaprasza czytelników

Poniedziałek8.00-15.30
Wtorek8.00-13.30
Środa8.00-12.30
Czwartek8.30-15.30
Piątek8.30-14.00

Regulamin biblioteki

Wykaz podręczników na rok szk. 2020/21

NPRC Książki naszych marzeń wolnelektury.pl

lektury.gov.pl

"Czytanie rozwija rozum młodzieży,
odmładza charakter starca,
uszlachetnia w chwilach pomyślności,
daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach."

Marcus Tullius Cyceron

"Aforyzmu o książce nie potrafię niestety wymyślić.
Książki kupuję, zbieram, czytam, nawet je pisuję
- i zanadto kocham, aby zbywać je aforyzmami."

Julian Tuwim

Źródło: Biblioteki i książki w literaturze, wyb. Krystyna Bednarska-Ruszajowa, Wydawn. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998, s. 149.

Biblioteka zaczęła funkcjonować od września 1961 r., czyli od roku, w którym została otwarta nasza szkoła. Już wtedy była ona miejscem, gdzie rozwijano zainteresowania uczniów oraz organizowano wiele przedsięwzięć kulturalnych i imprez czytelniczych. Jednocześnie systematycznie prowadzono zadania organizacyjno-techniczne, polegające na gromadzeniu, opracowywaniu i udostępnianiu zbiorów.

Do końca roku szkolnego 2013/2014 r. biblioteka znajdowała się na parterze. Już od czerwca 2014 r. zaczęto przenosić książki w wyznaczone miejsce na pierwszym piętrze tak, aby w czasie wakacji przenieść je do większego, wyremontowanego pomieszczenia. W czytelni i w kawiarence wycyklinowano podłogi i pomalowano ściany, a także wstawiono drzwi. W wypożyczalni ustawiono nowe regały na książki.

Od 1 września 2014 r. zmienił się charakter biblioteki, ponieważ stała się ona miejscem, gdzie można skorzystać z internetu. Obecnie zajmuje ona trzy pomieszczenia, w których została zorganizowana: wypożyczalnia, czytelnia i kawiarenka internetowa. Natomiast biblioteka zyskała nowe miano: biblioteka - centrum informacji.

W listopadzie 2016 r. została wyremontowana wypożyczalnia. Pomieszczenie stało się bardziej przytulne.

Przez cały okres istnienia biblioteki zostały zgromadzone książki z różnych dziedzin wiedzy i literatury pięknej. Czytelnik może wypożyczyć, np.: lektury szkolne, literaturę popularnonaukową, książki z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów. W czytelni może skorzystać, np.: ze słowników, atlasów i z encyklopedii, a także może przeczytać wybrane artykuły z dostępnych czasopism. W bibliotece znajdują się następujące czasopisma: "Biblioteka w szkole", "Mały Artysta", "Kumpel" i "Świerszczyk". W bibliotece dostępne są także zasoby multimedialne - audiobooki, filmy i słuchowiska. Zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i pracownicy szkoły mogą skorzystać z kawiarenki internetowej, w której znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Mogą wyszukiwać w sieci różne ciekawostki i informacje potrzebne na zajęcia.

Biblioteka wspomaga realizację procesu nauczania i wychowania. Udziela pomocy w zdobywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Na początku każdego roku szkolnego w klasach IV-VIII zostają wybierani uczniowie, którzy pełnią funkcję łączników.

Tekst: p. A. Urban


 
 
 
 


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.45-15.30
9.15.35-16.20

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasš 2.0 Mistrzowie_kodowania

NRPC

Ksišżki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksjš

BP WOLA

Energowładni

Eko z Twojš Wolš