Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Biblioteka - centrum informacji

"Czytanie rozwija rozum młodzieży,
odmładza charakter starca,
uszlachetnia w chwilach pomyślności,
daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach."

Marcus Tullius Cyceron

"Aforyzmu o książce nie potrafię niestety wymyślić.
Książki kupuję, zbieram, czytam, nawet je pisuję
- i zanadto kocham, aby zbywać je aforyzmami."

Julian Tuwim

Źródło: Biblioteki i książki w literaturze, wyb. Krystyna Bednarska-Ruszajowa, Wydawn. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998, s. 149.

Biblioteka zaczęła funkcjonować od września 1961 r., czyli od roku, w którym została otwarta nasza szkoła. Już wtedy była ona miejscem, gdzie rozwijano zainteresowania uczniów oraz organizowano wiele przedsięwzięć kulturalnych i imprez czytelniczych. Jednocześnie systematycznie prowadzono zadania organizacyjno-techniczne, polegające na gromadzeniu, opracowywaniu i udostępnianiu zbiorów.

Do końca roku szkolnego 2013/2014 r. biblioteka znajdowała się na parterze. Już od czerwca 2014 r. zaczęto przenosić książki w wyznaczone miejsce na pierwszym piętrze tak, aby w czasie wakacji przenieść je do większego, wyremontowanego pomieszczenia. W czytelni i w kawiarence wycyklinowano podłogi i pomalowano ściany, a także wstawiono drzwi. W wypożyczalni ustawiono nowe regały na książki.

Od 1 września 2014 r. zmienił się charakter biblioteki, ponieważ stała się ona miejscem, gdzie można skorzystać z internetu. Obecnie zajmuje ona trzy pomieszczenia, w których została zorganizowana: wypożyczalnia, czytelnia i kawiarenka internetowa. Natomiast biblioteka zyskała nowe miano: biblioteka - centrum informacji.

W listopadzie 2016 r. została wyremontowana wypożyczalnia. Pomieszczenie stało się bardziej przytulne.

Przez cały okres istnienia biblioteki zostały zgromadzone książki z różnych dziedzin wiedzy i literatury pięknej. Czytelnik może wypożyczyć, np.: lektury szkolne, literaturę popularnonaukową, książki z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów. W czytelni może skorzystać, np.: ze słowników, atlasów i z encyklopedii, a także może przeczytać wybrane artykuły z dostępnych czasopism. W bibliotece znajdują się następujące czasopisma: "Biblioteka w szkole", "Mały Artysta", "Kumpel" i "Świerszczyk". W bibliotece dostępne są także zasoby multimedialne - audiobooki, filmy i słuchowiska. Zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i pracownicy szkoły mogą skorzystać z kawiarenki internetowej, w której znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Mogą wyszukiwać w sieci różne ciekawostki i informacje potrzebne na zajęcia.

Biblioteka wspomaga realizację procesu nauczania i wychowania. Udziela pomocy w zdobywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Na początku każdego roku szkolnego w klasach IV-VI zostają wybierani uczniowie, którzy pełnią funkcję łączników.

Biblioteka zaprasza czytelników

Poniedziałek8.00 - 12.40
Wtorek9.00 - 11.30, 12.40 - 13.40, 14.10 - 15.40
Środanieczynna (dzień pracy wewnętrznej)
Czwartek9.15 - 12.15, 13.50 - 16.00
Piątek8.00 - 11.15, 13.50 - 16.00

Książki naszych marzeń

Regulamin biblioteki - centrum informacji

Pismo Urzedu m.st. Warszawy w sprawie zwrotu za zniszczone podreczniki

Nr konta i kwoty za zniszcone lub zagubione podręczniki

Łącznicy z biblioteką w roku szk. 2017/18

Klasa IVa:
*
*

Klasa IVb:
*
*

Klasa IVc:
*
*

Klasa IVs:
*
*

Klasa Va:
* Rita Roszkiewicz,
* Martyna Zielińska.

Klasa Vb:
* Mateusz Krupa,
* Cezary Popławski.

Klasa Vs:
* Jowita Bednarska,
* Maria Wierzbicka.

Klasa VIa:
* Wojciech Bartosik,
* Tymoteusz Kondratowicz,
* Jeremiasz Maciejewski.

Klasa VIb:
* Oliwia Kołodziej,
* Alicja Rutkowska.

Klasa VIs:
*
*

Klasa VIIa:
* Tomasz Ptasiński,
* Mateusz Świerkula.

Klasa VIIb:
*
*

Klasa VIIs:
* Hanna Menszyńska,
* Małgorzata Węcławek.

W roku szk. 2016/17 z biblioteki korzystało 85,82% uczniów.

Najaktywniejsi czytelnicy w roku szk. 2016/17

Lp.Imię i nazwisko ucznia Klasa
1Paulina GawronIIb
2Wojciech Stachniak IVa

Czytelnictwo uczniów według klas w roku szk. 2016/17

Lp. Klasa Liczba wypożyczonych książek
1Ia50
2Ib51
3IIa 121
4IIb124
5IIc151
6IIs 90
7IIIa 109
8IIIb 107
9IIIc 126
10IIIs 137
11IVa 101
12IVb 43
13IVs 72
14Va 96
13Vb 50
14Vs 39
13VIa 93
14VIb 42
13VIs 64
Średnia na czytelnika 5,9
Średnia na ucznia 5,2


 
 
 
 


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Wykaz podręczników
na rok szk. 2017/18

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2017/18

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasš 2.0 Mistrzowie_kodowania

Ksišżki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksjš

Energowładni