Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Dokumenty szkolne

Statut Szkoły Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima z oddziałami przedszkolnymi   zobacz »

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Rodzicow SP 234

Regulamin Samorz±du Uczniowskiego

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin pracy ¶wietlicy szkolnej

Regulamin wycieczek i wyj¶ć ze szkoły

Procedury postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach szczególnych zagrożeń/zdarzeń

Regulamin stroju uczniowskiego

Procedura udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Regulamin klas sportowych

Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Regulamin dofinansowania posiłków

Zasady Funkcjonowania Dziennika Elektronicznego

Regulamin stołówki

Procedura kontaktów z rodzicami

Procedura przeprowadzenia probnej ewakuacji

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

Zasady współpracy z instytucjami

Regulamin rekrutacji

Regulamin sali gimnastycznej

Regulamin pracowni chemicznej

Regulamin wolontariatu

Regulamin dyżurów

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych

Procedura funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

Zarzadzenie Dyrektora Nr 52 2020-2021

Zarzadzenie Dyrektora Nr 53 2020-2021

Zarzadzenie Dyrektora Nr 54 2020-2021

Zarzadzenie Dyrektora Nr 55 2020-2021

Zarzadzenie Dyrektora Nr 56 2020-2021

Zarzadzenie Dyrektora Nr 57 2020-2021

Zarzadzenie Dyrektora Nr 58 2020-2021

Zarzadzenie Dyrektora Nr 59 2020-2021

Zarzadzenie Dyrektora Nr 60 2020-2021

Zarzadzenie Dyrektora Nr 61 2020-2021

Zarzadzenie Dyrektora Nr 62 2020-2021

Zarzadzenie Dyrektora Nr 63 2020-2021


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.45-15.30
9.15.35-16.20

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasą 2.0 Mistrzowie_kodowania

NRPC

Książki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

BP WOLA

Energowładni

Eko z Twoją Wolą