Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Fun with English

Uczniowie naszej szkoły uczestnicz± w różnych formach nauki języka angielskiego:

* w zajęciach na tablicy interaktywnej;
* w lekcjach kulturowych DVD z kartami pracy;
* w "self-managed/DIY" lekcjach , gdy uczniowie-ochotnicy sami prowadz± zajęcia w j. angielskim;
* w zajeciach interaktywnych z native speaker'em w ramach międzynarodowego projektu pt. "Nauka Bez Granic"/"Learning Without Borders";
* w zajęciach koła j. angielskiego;
* w zajęciach wyrównawczych;
* w zajęciach "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III";
* organizuj± mini-przedstawienia ("Mini-Plays") pt. "Starsi-Młodszym";
* aktywnie uczestnicz± w Projekcie E-Twinning: współpraca ze szkołami Unii Europejskiej;
* odwiedzaj± miejsca zwi±zane z kultur± krajów anglojęzycznych, np: Ambasada Brytyjska;
* współtworz± kramik "English is fun!" podczas Pikniku Rodzinnego;
* projektuj± i wykonuj± angielskie gry logiczne na zajęciach ¶wietlicy socjoterapeutycznej "Gniazdo";
* wykonuj± tematyczne projekty językowo-kulturowe tzw."Projects";
* bior± udział w różnorodnych konkursach kulturowych i językowych: europejskich, ogólnopolskich, mazowieckich, warszawskich, dzielnicowych oraz szkolnych.

What's up?

Easter in English (Wielkanoc po angielsku)   zobacz »

"Think in English"   zobacz »

"Fall in love with Warsaw"   zobacz »
Karta pracy

"We like English"   zobacz »

Piknik Rodzinny   zobacz »

My holiday   zobacz »

Zobacz film o Warszawie, w którym wzięli udział uczniowie klas II.

Film o Warszawie

"You can sing & act"   zobacz »

Halloween   zobacz »

Christmas time   zobacz »
Gry i karta pracy 1
Karta pracy 2 (kl. I-III)
Karta pracy 3 (kl. IV-VI)
Gra planszowa

Gala "Co nam w duszy gra?"   zobacz »

St. Valentine's Day   zobacz »

The marathon of science   zobacz »

Warszawska Olimpiada Języka Angielskiego   zobacz »

Konkurs "Wild Animal"   zobacz »

Wyniki konkursu "We like English"   zobacz »

Wyniki konkursu "My English ABC"   zobacz »

Wyniki konkursu z wiedzy o Wielkiej Brytanii   zobacz »

Wyniki konkursu "Co nam w duszy gra?"   zobacz »

Interaktywne lekcje   zobacz »

Maraton Naukowy   zobacz »

Teach For All   zobacz »

Wręczenie nagród   zobacz »

14 Europejski Dzień Języków   zobacz »
Plakat   zobacz »

Wyniki konkursu "YOU CAN SING & ACT"   zobacz »

"Co nam w duszy gra?" 2015   zobacz »

New Years Day   zobacz »

PROJECTS sem. I 2015/16   zobacz »

Nauka Bez Granic   zobacz »

Europejski Dzień Języków 2016 (EDJ)   zobacz »

Harvest Festival 2016   zobacz »

Szkolny Konkurs "Halloween'owy komiks"   zobacz »

Szkolny Konkurs "You can sing & act"   zobacz »

Co Nam w Duszy Gra?   zobacz »

e-Twinning - EASTER 2017   zobacz »

Lekcje z DVD - Easter Time   zobacz »

Easter presents 1 - eTwinning   zobacz »

DVD na lekcjach jezykowych-Animals   zobacz »

E-Twinning w terenie   zobacz »

Lekcje DVD - London   zobacz »

Lekcje z tablica interaktywna   zobacz »

Etwinning- Curiositea Cake   zobacz »

CuriosiTEA   zobacz »

Podsumowanie Dzielnicowego Konkursu Filmowego "Warsaw Legends In English"   zobacz »

Praca ucznia klasy VIs
https://www.youtube.com/watch?v=ap1ZGOg4w4A

Praca uczniów klasy IIIa
https://youtu.be/cPshuxRjUtA

Prace uczniów klas I przedstawiaj±ce "Legendy warszawskie"

Children’s Day with Learning Without Borders (Nauka Bez Granic)   zobacz »

DIY - Self-managed lessons, 6s-2016/17   zobacz »

Wyniki VI edycji szkolnego konkursu poetycko-muzycznego pt. "YOU CAN SING & ACT"   zobacz »

Learn & have fun!

Konkursy z jezyka angielskiego w roku szkolnym 2017/18

Ogólnopolskie:
Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego LEON (sesja jesienna/wiosenna) - kl. IV-VII, I i II sem.

Mazowieckie:
Warszawska Olimpiada Języka Angielskiego 2017/18, klasy II-III, IV-V, VI-VII (I i II sem.),
Konkurs Poezji i Piosenki Obcojęzycznej "Co nam w duszy gra?", klasy I-VI, (I sem.).

Szkolne:
Szkolny Konkurs Poetycko-Muzyczny pt. "You can sing & act" dla klas I-VI (I sem.),
Szkolny Konkurs Kulturowy pt. "What’s interesting In London?" dla klas IV-VI (II sem.),
Szkolny Konkurs Językowo-Plastyczny pt. "My favourite animal" dla klas III (II sem.),
Szkolny Konkurs Językowy: Dictation kl. VII, II sem.,
Szkolny Konkurs Językowo-Plastyczny: "The Royal Family’s Portrait", kl. IV-VII, I sem.

Zajęcia pozalekcyjne w roku szk. 2017/18

Poniedziałek - lekcja 7 (13:40-14:25) - konsultacje językowe , klasy IV-VII.

Poniedziałek - lekcja 0 (7:10-7:55) - koło j. angielskiego "More English More Fun", klasa VI-VII.

Wtorek - lekcja 0 (7:10-7.55) - zajęcia uzupełniaj±ce "English Is Easy", klasa IVb, IVc, Vb.

¦roda - lekcja 7 (13:50-14.35) - koło j. angielskiego "English Worldwide", klasy IV-VII.

Czwartek - lekcja 0 (7:10-7.55) - zajęcia uzupełniaj±ce "English Is Easy", klasa VIa, VIb.

Zapraszamy do foto-galerii!

Ciekawe linki

1. anglomaniacy.pl
2. english-4kids.com
3. funenglishgames.com
4. rong-chang.com/kids.htm
5. supersimplelearning.com
6. learnenglishteens.britishcouncil.org
7. learnenglish.britishcouncil.org/en
8. learnenglishkids.britishcouncil.org
9. bigactivities.com/coloring/alphabet
10. poetry4kids.com
11. english-online.org.uk/games/gamezone2.htm


 
 
 
 


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Wykaz podręczników
na rok szk. 2017/18

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2017/18

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasą 2.0 Mistrzowie_kodowania

Książki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

Energowładni