Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Fun with English

Uczniowie naszej szkoły uczestnicz± w różnych formach nauki języka angielskiego:

* w zajęciach na tablicy interaktywnej;
* w lekcjach kulturowych DVD z kartami pracy;
* w "self-managed/DIY" lekcjach , gdy uczniowie-ochotnicy sami prowadz± zajęcia w j. angielskim;
* w zajeciach interaktywnych z native speaker'em w ramach międzynarodowego projektu pt. "Nauka Bez Granic"/"Learning Without Borders";
* w zajęciach koła j. angielskiego;
* w zajęciach wyrównawczych;
* w zajęciach "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III";
* organizuj± mini-przedstawienia ("Mini-Plays") pt. "Starsi-Młodszym";
* aktywnie uczestnicz± w Projekcie E-Twinning: współpraca ze szkołami Unii Europejskiej;
* odwiedzaj± miejsca zwi±zane z kultur± krajów anglojęzycznych, np: Ambasada Brytyjska;
* współtworz± kramik "English is fun!" podczas Pikniku Rodzinnego;
* projektuj± i wykonuj± angielskie gry logiczne na zajęciach ¶wietlicy socjoterapeutycznej "Gniazdo";
* wykonuj± tematyczne projekty językowo-kulturowe tzw."Projects";
* bior± udział w różnorodnych konkursach kulturowych i językowych: europejskich, ogólnopolskich, mazowieckich, warszawskich, dzielnicowych oraz szkolnych.

Learn & have fun!

What's up?

Easter in English (Wielkanoc po angielsku)   zobacz »

"Think in English"   zobacz »

"Fall in love with Warsaw"   zobacz »
Karta pracy

"We like English"   zobacz »

Piknik Rodzinny   zobacz »

My holiday   zobacz »

Zobacz film o Warszawie, w którym wzięli udział uczniowie klas II.

Film o Warszawie

"You can sing & act"   zobacz »

Halloween   zobacz »

Christmas time   zobacz »
Gry i karta pracy 1
Karta pracy 2 (kl. I-III)
Karta pracy 3 (kl. IV-VI)
Gra planszowa

Gala "Co nam w duszy gra?"   zobacz »

St. Valentine's Day   zobacz »

The marathon of science   zobacz »

Warszawska Olimpiada Języka Angielskiego   zobacz »

Konkurs "Wild Animal"   zobacz »

Wyniki konkursu "We like English"   zobacz »

Wyniki konkursu "My English ABC"   zobacz »

Wyniki konkursu z wiedzy o Wielkiej Brytanii   zobacz »

Wyniki konkursu "Co nam w duszy gra?"   zobacz »

Interaktywne lekcje   zobacz »

Maraton Naukowy   zobacz »

Teach For All   zobacz »

Wręczenie nagród   zobacz »

14 Europejski Dzień Języków   zobacz »
Plakat   zobacz »

Wyniki konkursu "YOU CAN SING & ACT"   zobacz »

"Co nam w duszy gra?" 2015   zobacz »

New Years Day   zobacz »

PROJECTS sem. I 2015/16   zobacz »

Nauka Bez Granic   zobacz »

Europejski Dzień Języków 2016 (EDJ)   zobacz »

Harvest Festival 2016   zobacz »

Szkolny Konkurs "Halloween'owy komiks"   zobacz »

Szkolny Konkurs "You can sing & act"   zobacz »

Co Nam w Duszy Gra?   zobacz »

e-Twinning - EASTER 2017   zobacz »

Lekcje z DVD - Easter Time   zobacz »

Easter presents 1 - eTwinning   zobacz »

DVD na lekcjach jezykowych-Animals   zobacz »

E-Twinning w terenie   zobacz »

Lekcje DVD - London   zobacz »

Lekcje z tablica interaktywna   zobacz »

Etwinning- Curiositea Cake   zobacz »

CuriosiTEA   zobacz »

Podsumowanie Dzielnicowego Konkursu Filmowego "Warsaw Legends In English"   zobacz »

Praca ucznia klasy VIs
https://www.youtube.com/watch?v=ap1ZGOg4w4A

Praca uczniów klasy IIIa
https://youtu.be/cPshuxRjUtA

Prace uczniów klas I przedstawiaj±ce "Legendy warszawskie"

Children’s Day with Learning Without Borders (Nauka Bez Granic)   zobacz »

DIY - Self-managed lessons, 6s-2016/17   zobacz »

Wyniki VI edycji szkolnego konkursu poetycko-muzycznego pt. "YOU CAN SING & ACT"   zobacz »

Gala "Co nam w duszy gra?" 2018   zobacz »

Valentine's Day 2018   zobacz »

Weird Britain   zobacz »

Konkursy z jezyka angielskiego w roku szkolnym 2018/19

Ogólnopolskie:
Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy: "LEON" kl. IV-VIII, I i II sem.

Mazowieckie:
Warszawska Olimpiada Języka Angielskiego kl. V-VIII, I i II sem.
Mazowiecki Konkurs Poezji i Piosenki Obcojęzycznej "Co nam w duszy gra?" kl. I-VIII, I sem.

Szkolne:
Szkolny Konkurs Poetycko-Muzyczny pt: "You can sing and act" kl. I-VIII, I sem.
Szkolny Konkurs Językowy: "English Spelling Contest" (Dictation) kl. VII-VIII, I sem.
Szkolny Konkurs Językowy: "Spelling Bee" kl. IV-VI, I sem.
Szkolny Konkurs Językowo-Plastyczny: "Picture Words-My favourite word", kl. IV-VI, II sem.
Szkolny Konkurs Językowo-Multimedialny: "My favourite English speaking country" (Prezentacja ustna). kl. V-VIII, II sem.
Szkolny Konkurs Kulturowo-Plastyczny na Europejski Dzień Języków Obcych: Plakat promuj±cy naukę języków, kl. IV-VIII, I sem.
Inne konkursy, które pojawi± się w ofercie (ewentualnie).

Zajęcia pozalekcyjne w roku szk. 2018/19

Zajęcia wyrównawcze dla klasy VII b,
Koło języka angielskiego "Z angielskim przez ¶wiat" dla klas VII-VIII,
Konsultacje językowe V-VIII dla uczniów słabych,
Konsultacje językowe w klasach V-VI dla uczniów uzdolnionych, przygotowanie do sprawdzianu ósmoklasisty w klasie VIII b - sala 2.

Zajęcia wyrównawcze dla klasy VIa i VIs pt "English is Cool" - poniedziałek, 8 lekcja, 45 min.,
Koło j. angielskiego dla klas Va i Vs,VIa i VIs pt. "English Worldwide"- ¶roda, 9 lekcja, 45 min.,
Dyżur nauczycielski/konsultacje z uczniami klas V-VIII i rodzicami - 45 min.,
PDS (przygotowanie do sprawdzianu ósmoklasisty) w klasie VIIIs,
Konsultacje językowe dla klas IV- wtorek, lekcja 0, 45 min. - sala 3.

Gry i zabawy językowe w języku angielskim dla klasy 3a - wtorek, 6 lekcja, 45 min - sala 15.

Zapraszamy do foto-galerii!

Ciekawe linki

1. anglomaniacy.pl
2. english-4kids.com
3. funenglishgames.com
4. rong-chang.com/kids.htm
5. supersimplelearning.com
6. learnenglishteens.britishcouncil.org
7. learnenglish.britishcouncil.org/en
8. learnenglishkids.britishcouncil.org
9. bigactivities.com/coloring/alphabet
10. poetry4kids.com
11. english-online.org.uk/games/gamezone2.htm


 
 
 
 


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasą 2.0 Mistrzowie_kodowania

Książki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

BP WOLA

Energowładni