Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Globalna sieć

Rok szk. 2019/20

Podsumowanie projektu CMI

Od wrze¶nia 2017 r. w naszej szkole jest autorska klasa 7 mechatroniczna - Robote@m.

Od 2018 r. nasi uczniowie bior± udział w programie "M±drzy Cyfrowi".

Od roku szkolnego 2017/2018 r. nasi uczniowie bior± udział w programie "Erasmus +".

Od marca 2014 r. nasi uczniowie bior± udział w programie "Mistrzowie Kodowania".

Od 2011 roku nasza szkoła realizuje programi "Szkoła z klas± 2.0".

Prace uczniów


 
 
 
 


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.45-15.30
9.15.35-16.20

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasą 2.0 Mistrzowie_kodowania

NRPC

Książki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

BP WOLA

Energowładni

Eko z Twoją Wolą