Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Klasa pierwsza

powrót »

Informacje dotycz±ce rekrutacji dzieci do klas I w szkołach podstwowych na rok szk. 2021/2022 znajduj± sie na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy. zobacz »

Elektroniczny system rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawa:

* warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl

Informacja dla Rodzicow dzieci z oddziału przedszkolnego

Deklaracja woli zapisu do klasy I na rok 2020-21

O¶wiadczenie o miejscu zamieszkania dziecka


 
 
 
 


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.45-15.30
9.15.35-16.20

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasą 2.0 Mistrzowie_kodowania

NRPC

Książki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

BP WOLA

Energowładni

Eko z Twoją Wolą