Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Klasa siódma

powrót »

Prowadzimy nabór na rok szkolny 2019/2020 do następujących klas siódmych:

* ogólnodostępnej (w tym uczniowie z klasy "s" kontynuujący pływanie),
* autorskiej ("Robote@m" - klasa nauk ścisłych (mechatroniczna)).

W klasie autorskiej "Robote@m" realizowana będzie nauka w ramach zajęć obowiązkowych w wymiarze 2 godz informatyki, 6 godz matematyki, 3 godz fizyki oraz języka angielskiego technicznego. Ponadto, w ramach obowiązkowych zajęć pozalekcyjnych, uczniowie będą pracowali w Laboratorium Konstruktorskim - ScienceLab. Program zajęć w ScienceLab oparty jest na dwóch blokach: konstruktorskim (prowadzony w języku angielskim) oraz informatyczo-programistycznym.

Klasa objęta jest naukowym patronatem Wojskowej Akademii Technicznej (Wydział Mechatroniki i Lotnictwa). Uczniowie, którzy ukończą klasę o tym profilu, będą idealnymi kandydatami do dalszego poszerzania swojej wiedzy w liceach lub technikach w klasach matematyczno-fizycznych lub inżynierskich .
Do klasy zapraszamy osoby, które na świadectwie ukończenia klasy szóstej uzyskały z matematyki, języka obcego, informatyki, techniki co najmniej ocenę dobrą.

Dodatkowo, każda klasa VII będzie uczyła się drugiego języka obcego do wyboru: niemieckiego lub hiszpańskiego.

Zebranie dla rodziców uczniów klas 6 odnośnie rekrutacji do klas 7 odbędzie się 30 marca 2019 r. o godz. 9.00.

Robote@m - klasa z przyszłością, jedyna taka
w Warszawie

10 maja 2017 r. w naszej szkole odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne i zajęcia otwarte dla uczniów klas szóstych, którzy chcieliby kontynuować naukę w klasie VII o profilu mechatronicznym - Robote@m oraz ich rodziców. Do współpracy w realizacji innowacji zaprosiliśmy Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka, którego przedstawicielem był zastępca dyrektora p. Maciej Zawadzki wraz z nauczycielami uczącymi w nowej klasie oraz Wojskową Akademię Techniczną (Wydział Mechatroniki i Lotnictwa), reprezentowany przez prodziekana do spraw studenckich - dr Zdzisława Rochalę ze studentami III roku studiów inżynierskich oraz I roku studiów magisterskich.

Prezentacja - Robote@m


 
 
 
 


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasš 2.0 Mistrzowie_kodowania

Ksišżki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksjš

BP WOLA

Energowładni