Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Klasa siódma

powrót »

Prowadzimy nabór na rok szkolny 2018/2019 do następujących klas siódmych:

* sportowa (pływanie oraz gry zespołowe),
* ogólnodostępna,
* autorska ("Robote@m" - klasa nauk ścisłych (mechatroniczna)).

Wniosek o przyjecie dziecka do szkoły na rok szk. 2018-19

Do klasy sportowej (pływanie oraz gry zespołowe) zapraszamy uczniów:
1. posiadających bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny sportu;
2. z uzyskaną na świadectwie szkolnym po klasie szóstej minimum oceną DOBRĄ z zachowania;
3. z pozytywnie zaliczonym testem sprawnościowym w wodzie:
- 100m styl zmienny w określonym limicie czasowym,
- skok na główkę do wody ze słupka startowego,
- wykonanie wszystkich nawrotów pływackich.

W klasie autorskiej "Robote@m" realizowana będzie nauka w ramach zajęć obowiązkowych w wymiarze 2 godz informatyki, 6 godz matematyki, 3 godz fizyki oraz języka angielskiego technicznego. Ponadto, w ramach obowiązkowych zajęć pozalekcyjnych, uczniowie będą pracowali w Laboratorium Konstruktorskim - ScienceLab. Program zajęć w ScienceLab oparty jest na dwóch blokach: konstruktorskim (prowadzony w języku angielskim) oraz informatyczo-programistycznym.

Klasa objęta jest naukowym patronatem Wojskowej Akademii Technicznej (Wydział Mechatroniki i Lotnictwa). Uczniowie, którzy ukończą klasę o tym profilu, będą idealnymi kandydatami do dalszego poszerzania swojej wiedzy w liceach lub technikach w klasach matematyczno-fizycznych lub inżynierskich .
Do klasy zapraszamy osoby, które na świadectwie ukończenia klasy szóstej uzyskały z matematyki, języka obcego, informatyki, techniki co najmniej ocenę dobrą.

Zapraszamy uczniów klas 6 na spotkanie organizacyjne dotyczące przyszłej klasy 7 (mechatronicznej) 17 maja 2018 r. o godz 19:00 do Szkoły Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima.

Jeśli fascynuje Cię programowanie, mechatronika i nie straszna Ci matematyka przyjdź 7 czerwca 2018 r. o godz. 14.40 do Szkoły Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima na badanie predyspozycji - "Do boju w trójboju..." w sali nr 18. Podejmij wyzwanie i zmierz się z 3 wyzwaniami: zadaniem z programowania (Scratch lub Logo), matematyki i zadaniem grupowym. Czas trwania egzaminu: około 2 godz.

Do końca maja złóż podanie w sekretariacie szkoły o przyjęcie do klasy autorskiej.

Czekamy na Ciebie!

Dodatkowo, każda klasa VII będzie uczyła się drugiego języka obcego do wyboru: niemieckiego lub hiszpańskiego.

Robote@m - klasa z przyszłością, jedyna taka
w Warszawie

10 maja 2017 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie informacyjne i zajęcia otwarte dla uczniów klas szóstych, którzy chcieliby kontynuować naukę w klasie VII o profilu mechatronicznym - Robote@m oraz ich rodziców. Do współpracy w realizacji innowacji zaprosiliśmy Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka, którego przedstawicielem był zastępca dyrektora p. Maciej Zawadzki wraz z nauczycielami uczącymi w nowej klasie oraz Wojskową Akademię Techniczną (Wydział Mechatroniki i Lotnictwa), reprezentowany przez prodziekana do spraw studenckich - dr Zdzisława Rochalę ze studentami III roku studiów inżynierskich oraz I roku studiów magisterskich.

Prezentacja - Robote@m


 
 
 
 


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Wykaz podręczników
w roku szk. 2018/19

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2018/19

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasš 2.0 Mistrzowie_kodowania

Ksišżki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksjš

Energowładni