Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Klasa siódma

powrót »

Zapraszamy uczniów do następuj±cych klas siódmych:

* dwóch klas ogólnodostępnych,
* sportowej (pływanie),
* autorskiej ("Robote@m" - klasa nauk ¶cisłych (mechatroniczna)).

Wniosek o przyjęcie dziecka pobierz

Dodatkowo, każda klasa VII będzie uczyła się drugiego języka obcego do wyboru: niemieckiego lub hiszpańskiego.

W okresie zawieszenia pracy szkoły, zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych poczt± tradycyjn± lub poczt± elektroniczn± na adres e-mailowy szkoły: sekretariat@sp234.waw.pl

W klasie autorskiej "Robote@m" realizowana będzie nauka w ramach zajęć obowi±zkowych w wymiarze 2 godz informatyki, 5 godz matematyki, 3 godz fizyki oraz języka angielskiego technicznego. Ponadto, w ramach obowi±zkowych zajęć pozalekcyjnych, uczniowie będ± pracowali w Laboratorium Konstruktorskim - ScienceLab. Program zajęć w ScienceLab oparty jest na dwóch blokach: konstruktorskim (prowadzony w języku angielskim) oraz informatyczo-programistycznym.

Klasa objęta jest naukowym patronatem Wojskowej Akademii Technicznej (Wydział Mechatroniki i Lotnictwa). Uczniowie, którzy ukończ± klasę o tym profilu, będ± idealnymi kandydatami do dalszego poszerzania swojej wiedzy w liceach lub technikach w klasach matematyczno-fizycznych lub inżynierskich .
Do klasy zapraszamy osoby, które na ¶wiadectwie ukończenia klasy szóstej uzyskały z matematyki, języka obcego, informatyki, techniki co najmniej ocenę dobr±.

Do 30 kwietnia 2021 r. złóż podanie w sekretariacie szkoły o przyjęcie do klasy autorskiej.

Daty, które warto zapamiętać :)

* 6 maja - spotkanie organizacyjne z kandydatami o godz 17:00 (online).
* 20 maja - badanie predyspozycji.

Czekamy na Ciebie!

Strona klas mechatronicznych - Robote@m

Klasa mechatroniczna

Robote@m - klasa z przyszło¶ci±, jedyna taka
w Warszawie

10 maja 2017 r. w naszej szkole odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne i zajęcia otwarte dla uczniów klas szóstych, którzy chcieliby kontynuować naukę w klasie VII o profilu mechatronicznym - Robote@m oraz ich rodziców. Do współpracy w realizacji innowacji zaprosili¶my Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka, którego przedstawicielem był zastępca dyrektora p. Maciej Zawadzki wraz z nauczycielami ucz±cymi w nowej klasie oraz Wojskow± Akademię Techniczn± (Wydział Mechatroniki i Lotnictwa), reprezentowany przez prodziekana do spraw studenckich - dr Zdzisława Rochalę ze studentami III roku studiów inżynierskich oraz I roku studiów magisterskich.

Prezentacja - Robote@m


 
 
 
 


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.45-15.30
9.15.35-16.20

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasą 2.0 Mistrzowie_kodowania

NRPC

Książki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

BP WOLA

Energowładni

Eko z Twoją Wolą