Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Klasa sportowa o profilu pływackim

powrót »

Regulamin klasy sportowej o profilu pływackim. pobierz

Zasady naboru uczniów do klasy sportowej o profilu pływackim na rok szk. 2018/2019. pobierz

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I sportowej o profilu pływackim oraz zgoda na udział dziecka w zajęciach sportowych. pobierz

Ankieta pobierz
Wypełnioną ankietę należy przynieść na egzamin sprawnościowy.

Dnia 12 marca 2018 r. o godzinie 8.30 zostanie przeprowadzony test sprawnościowy na pływalni.


Wymagania:
a) skok do wody na nogi ze słupka startowego,
b) przepłynięcie 15 metrów dowolną techniką pływacką (można wykorzystać deskę),
c) przepłynięcie z zanurzoną głową pod tyczką,
d) wyłowienie przedmiotu z dna basenu.
Dodatkowe informacje:
- zbiórka o godzinie 8.15,
- dziecko ma mieć czepek, okulary, kostium, klapki i ręcznik.
Wymagane jest zaświadczenie lekarskie, że dziecko może przystąpić do sprawdzianu na pływalni.
Uwaga!
Należy wziąć zaświadczenie od pediatry o braku u dziecka przeciwwskazań do klasy sportowej.
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I należy dostarczyć do 8 marca 2018 r. do sekretariatu.

Osiągnięcia uczniów uczęszczających do klasy sportowej znajdują się w zakładce KLASA SPORTOWA »


 
 
 
 


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Wykaz podręczników
w roku szk. 2018/19

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2018/19

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasš 2.0 Mistrzowie_kodowania

Ksišżki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksjš

Energowładni