Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Patron szkoły - Julian Tuwim

powrót »

Dnia 19 grudnia 1964 roku odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Juliana Tuwima. Na uroczystości były obecne: żona poety - Stefania Tuwim oraz jego siostra Irena Tuwim.

Źródło: Kronika szkolna. Rok szkolny 1964/1965.

Julian TuwimJULIAN TUWIM - poeta i tłumacz, urodzony 13 września 1894 w Łodzi, zmarł 27 grudnia 1953 w Zakopanem. Ukończył gimnazjum łódzkie (1914), studiował prawo i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim (1916-18).

Jako poeta debiutował wierszem "Prośba" i w "Kurierze Warszawskim" w 1913 r. Od 1915 tłumaczył z języka rosyjskiego, a także współpracował z łódzkimi kabaretami. W 1918 był współzałożycielem kabaretu literackiego "Pikador", a następnie współtwórcą i czołowym przedstawicielem grupy poetyckiej "Skamander" i stałym współpracownikiem miesięcznika "Skamander" i tygodnika "Wiadomości Literackie".

Prowadził ożywioną działalność jako autor tekstów i piosenek kabaretowych. Współpracował z pismami satyrycznymi "Cyrulik Warszawski" (1926-33) i "Szpilki" (1936-39). Teksty satyryczne drukował też na łamach "Ilustrowanego Kuriera Codziennego". Od 1927 współpracował z Polskim Radiem (od 1935 był kierownikiem artystycznym działu humoru). W czasie II wojny światowej przebywał na emigracji - w Rumunii, Francji, Portugalii i Brazylii, skąd w 1942 przybył do Nowego Jorku.

W czerwcu 1946 wrócił do kraju i zamieszkał w Warszawie. Prowadził prace literackie, przekładowe i edytorskie. Publikował w "Kuźnicy" (1945-1946), "Odrodzeniu" (1945-1949), "Przekroju" (1945-1953), "Szpilkach" (1946-1953). W latach 1948-1949 był dyrektorem artystycznym, w 1951 kierownikiem literackim Teatru Nowego. W 1948 uczestniczył w Światowym Kongresie Intelektualistów w Obronie Pokoju we Wrocławiu. W latach 1949-1953 współpracował z miesięcznikiem "Problemy", od 1950 z "Nową Kulturą". Wyróżniony za wybitną twórczość (1935), nagrodą literacką miasta Łodzi, doktoratem honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego, nagrodą polskiego PEN Clubu za przekłady z Puszkina i nagrodą państwową.

Ogromną popularność przyniosły poecie "Wiersze dla dzieci", w których wykorzystał swój kunszt poetycki, łącząc liryzm z dowcipem.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Fundacji im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim www.tuwim.org

Wiersze Juliana Tuwima

Milionerzy Tuwima

Krzyżówka


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.45-15.30
9.15.35-16.20

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasš 2.0 Mistrzowie_kodowania

NRPC

Ksišżki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksjš

BP WOLA

Energowładni

Eko z Twojš Wolš