Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

O zdrowiu

W naszej szkole aktualnie realizowane są następujące akcje, kampanie oraz programy edukacyjne dotyczące propagowania zdrowego odżywiania wśród naszych uczniów:

* Kolejny rok kontynuowana jest akcja picia mleka "Szklanka mleka" dla uczniów klas I-III. Uczniowie dostają mleko w wyznaczone dni. Akcja prowadzona jest pod patronatem Agencji Rynku Rolnego dotyczącej nabywania nawyków zdrowego odżywiania.
www.arr.gov.pl

* Kampania o nazwie "Owoce w szkole", która ma za zadanie przyczynić się do zmiany nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w codziennej diecie. Akcja prowadzona jest pod patronatem Agencji Rynku Rolnego dotyczącej nabywania nawyków zdrowego odżywiania.
www.arr.gov.pl

* Szkoła bierze również udział w programie "Śniadanie daje moc". Program ten w głównych założeniach ma na celu: zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka oraz przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce - poprzez właściwą edukację.
www.sniadaniedajemoc.pl

* W ramach promocji zdrowego odżywiania integracji wolskich szkół podstawowych został zorganizowany Dzielnicowy Dzień Zdrowego Jedzenia, który poprzedziło konkursowe przygotowanie przez uczniów z pomocą ich rodziców wzorcowego "zdrowego śniadania" i prezentacji śniadań w ramach konkursu.
więcej »

* Nauczyciele mają możliwość korzystania ze scenariuszy zajęć i materiałów edukacyjnych zamieszczonych na stronie programu "5 porcji warzyw, owoców i soku" przy prowadzeniu zajęć o zdrowym żywieniu.
www.5porcjiwszkole.pl

* Kontynuujemy udział w kampanii "Wiem, co jem". Celem kampanii jest organizacja prawidłowego żywienia dzieci w placówkach oświatowych oraz edukacja prozdrowotna dzieci i młodzieży.
www.wiemcojem.um.warszawa.pl

* "Wola na zdrowie" - to nowa propozycja, której organizatorem są: Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy działającego we współpracy z Fundacją Fundacja Wygrajmy Zdrowie im. prof. Grzegorza Madeja.
więcej »

* "Akademia zdrowego ucznia" - działania planowane są przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Wspólnym celem jest profilaktyka zdrowotna i kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz zasad prawidłowego odżywiania i ćwiczeń koniecznych dla zdrowia. Szczególnie istotnym problemem jest uświadomienie uczniów i ich rodziców o wpływie nieprawidłowych nawyków żywieniowych i dotyczących ćwiczeń fizycznych na powstawanie chorób metabolicznych, m.in. cukrzycy i wad postawy. Działania prowadzone są w pracy z uczniami oraz podczas spotkań z rodzicami.
więcej »

* W szkole nie ma żadnych automatów z niezdrowymi napojami gazowanymi, czy słodyczami, wszyscy nauczyciele na bieżąco zwracają uwagę na zawartość śniadań spożywanych przez uczniów w szkole.

Wszystkie powyższe programy i akcje realizowane są przez nauczycieli naszej szkoły, pielęgniarkę szkolną i pozostałych pracowników, we współpracy z organizatorami niniejszych działań oraz rodzicami naszych uczniów.

Opracowała: p. A. Mazowiecka

Informacja   zobacz »


 
 
 
 


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.45-15.30
9.15.35-16.20

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasš 2.0 Mistrzowie_kodowania

NRPC

Ksišżki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksjš

BP WOLA

Energowładni

Eko z Twojš Wolš