Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Oddział przedszkolny

powrót »

"Magiczny Tydzień Dni Otwartych"

Harmonogram spotkań dla rodziców 6-latków w szkołach podstawowych

"Zerówkowicze na start" - harmonogram porad i konsultacji dot. rozwoju dziecka 6-letniego

Wolski Bon Edukacyjny w "zerówkach"

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Elektroniczny system rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych:

* przedszkola.edukacja-warszawa.pl

"Przedszkolaki u Julka Tuwima" - zobacz film

"Uczę się w zerówce" - zobacz film

Zajęcia w oddziale przedszkolnym zaczynają się o 8.00. Najpierw są zabawy integracyjne, które sprzyjają rozwojowi społeczno-emocjonalnemu dzieci. W tym czasie uzupełniany jest codzienny kalendarz (dzień, miesiąc, pora roku, pogoda) oraz prowadzone są rozmowy o tym, z jakim samopoczuciem zaczynamy dzień.
O godzinie 9.00 dzieci jedzą śniadanie. Między 9.30-11.30 zaczynają się zajęcia edukacyjne, tzn. dydaktyczno-wychowawcze, które prowadzone są zgodnie z zasadami rządzącymi w Metodzie Dobrego Startu pani Marty Bogdanowicz. Stosowane są także inne metody tj. wprowadzenie zagadnień matematycznych wg Gruszczyk Kolczyńskiej, wykorzystywanie zabaw glottodydaktycznych ułatwiających dzieciom wejście w świat głosek i liter, ćwiczenia grafomotoryczne wg Tymichiovej. Realizowane są również zagadnienia związane z pracą plastyczno-techniczną dzieci (wykonywanie prac 2 i 3d).
O godzinie 12.00 dzieci jedzą obiad w stołówce, która w tym czasie jest zarezerwowana wyłącznie dla nich. Po obiedzie jest czas na relaks, który sprzyja regeneracji sił do dalszej pracy. Podczas relaksu wykorzystywane są takie metody jak: Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Edukacji przez Ruch wg Dziamskiej, zabawy chustą animacyjną.
W ciągu tygodnia dzieci biorą udział również w takich zajęciach jak: rytmika, gimnastyka korekcyjna, basen, język angielski, zajęcia komputerowe oraz zajęcia teatralne.


 
 
 
 


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Wykaz podręczników
w roku szk. 2018/19

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2018/19

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasš 2.0 Mistrzowie_kodowania

Ksišżki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksjš

Energowładni