Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Przetarg 1 - rok 2020

powrót »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane z dnia 2020-01-22 r.

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima przy ul. Esperanto 5 w Warszawie.

Ogłoszenie nr 505092-N-2020 z dnia 2020-01-22 r.

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c0c26abf-f3a1-47c7-b9ae-9205ab191ea2

SIWZ

OPIS PROJEKTU

STWIOR SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT DO DOKUMENTACJI

ESPERANTO_2004_-A-0 STA ISTNIEJACY

ESPERANTO_2004_-A-1 plan zagospodarowania

ESPERANTO_2004_-A-2 boisko do pilki noznej

ESPERANTO_2004_-A-3 bosiko do siatkowki

ESPERANTO_2004_-A-4 BIEZNIA I SKOCZNIA

ESPERANTO_2004_-A-5 PLAC ZABAW

ESPERANTO_2004_-A-5 PLAC ZABAW.pdf

ESPERANTO_2004_-A-6 BRAMKI

ESPERANTO_2004_-A7-KOSZ

ESPERANTO_2004_-A8-SIATKA

ESPERANTO_2004_-A9-PILKOCHWYTY

ESPERANTO_2004_-A9-PILKOCHWYTY

ESPERANTO_2004_-A10 - NAWIERZCHNIA 2S - 16MM

ESPERANTO_2004_-A11 - NAWIERZCHNIA 2S - GR 60MM

ESPERANTO_2004_-A12 - NAWIERCHNIA Z TRAWY SYNETYCZNEJ

ESPERANTO_2004_-A13-NAWIERCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

ESPERANTO_2004_-A14-NAWIERCHNIA Z PIASKU NA PODBUDOWIE

przedmiar -boisko Esperanto

Wyja¶nienie zapisów SIWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami oraz modyfikacje w tre¶ci SIWZ - nr 1

Wyja¶nienie zapisów SIWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami oraz modyfikacje w tre¶ci SIWZ - nr 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku przetargu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
(Ogłoszenie nr 510063555-N-2020 z dnia 10-04-2020 r.) zobacz


 
 
 
 


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.45-15.30
9.15.35-16.20

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasą 2.0 Mistrzowie_kodowania

NRPC

Książki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

BP WOLA

Energowładni

Eko z Twoją Wolą