Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Rekrutacja

Informacje dotycz±ce zapisów dzieci do przedszkoli i szkół podstwowych na rok szk. 2019/2020 znajduj± sie na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy. zobacz »

W dniu 18 lutego 2019 roku Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie powołał komisję rekrutacyjn± w skład której wchodz±:

przewodnicz±cy komisji - Grażyna Fehler,
członkowie komisji - Marta Staruch, Anna Putrzyńska-Wysmyk, Michalina Pastwik.

Informacje dla ósmoklasistów - rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Informacje na temat reformy edukacji

List Minister Edukacji Narodowej

List Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy

Materiały informacyjne

Broszura informacyjna - Dobra Szkoła

Mapa drogowa reformy edukacji - Dobra Szkoła

Szkoła po zmianie - plakat - Dobra Szkola

Więcej informacji na stronie reformaedukacji.men.gov.pl/


 
 
 
 


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasą 2.0 Mistrzowie_kodowania

Książki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

BP WOLA

Energowładni