Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Rekrutacja

Informacje dotycz±ce zapisów dzieci do przedszkoli i szkół podstwowych na rok szk. 2017/2018 znajduj± sie na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy. zobacz »

Ulotka informacyjna "Reforma edukacji na Woli"

Oferta SP 234

Zał±cznik 1
Zał±cznik 2


 
 
 
 


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.40-14.25
8.14.35-15.20

Wykaz podręczników
na rok szk. 2016/17

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2016/17

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasą 2.0 Mistrzowie_kodowania

Książki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

Energowładni