Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

"Sięgnij po więcej"

Informujemy, że w szkole realizowany jest projekt "Sięgnij po więcej!" - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy - projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, O¶ priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
W ramach projektu w szkole został utworzony Punkt Informacji i Kariery. Jest to miejsce, w którym uczniowie klas VII - VIII będ± mogli porozmawiać z doradc± o swoich planach dotycz±cych wyboru szkoły czy zawodu. Na konsultacje zapraszamy również rodziców uczniów.

Punkt informacji i Kariery, w skrócie PIK znajduje się na II piętrze w gabinecie nr 8.

Szkolny koordynator PIK: p. Anna Dubiel.

Godziny działalno¶ci PIK

Rodzic jako doradca swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadpodstawowej

http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/doradztwo-zawodowe/aktualnosci/21916-rozwoj-doradztwa-zawodowego-w-szkolach

http://edukacja.warszawa.pl/europa/projekty-efs/21921-siegnij-po-wiecej-rozwoj-doradztwa-zawodowego-w-szkolach-podstawowych-mst


 
 
 
 


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.45-15.30
9.15.35-16.20

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasą 2.0 Mistrzowie_kodowania

NRPC

Książki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

BP WOLA

Energowładni

Eko z Twoją Wolą