Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Aktualności

wstecz »

Witamy w świetlicy szkolnej!

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Regulamin świetlicy szkolnej

Wzór oswiadczenia o samodzielnym wyjściu dziecka

Wzór oswiadczenia o samodzielnym jednorazowym wyjściu dziecka

Procedura postępowania w przypadku nieodebrania dziecka do godziny 18

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 - 18.00.

Obejmuje opieką dzieci od klasy I do III.

Nasza świetlica pełni ważną rolę w zakresie wychowania i opieki nad dziećmi. Wspomagamy i uzupełniamy pracę szkoły w różnych jej zakresach: opieki, oddziaływania wychowawczego oraz poczynań dydaktycznych.

Zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze realizowane są na podstawie rocznego planu pracy zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły oraz dziennego ramowego rozkładu zajęć.

Naszym głównym celem jest:
zapewnienie opieki uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych.

Ponadto:
* sprawujemy funkcję opiekuńczą i wychowawczą,
* tworzymy atmosferę spokoju i bezpieczeństwa,
* tworzymy optymalne warunki do rozwoju naszych uczniów,
* rozwijamy zainteresowania uczniów,
* propagujemy aktywne formy spędzania czasu wolnego,
* pomagamy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,
* pomagamy w odrabianiu prac domowych,
* rozwijamy umiejętności pracy indywidualnej oraz współdziałania w grupie,
* organizujemy zajęcia: plastyczne, czytelnicze,
dydaktyczne, muzyczne, rekreacyjno-ruchowe,
rozrywkowe (zabawy okolicznościowe i konkursy), wykorzystujemy środki audiowizualne (oglądamy bajki i programy TV dla dzieci),
* realizujemy programy z zakresu edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej i proekologicznej.

Regulamin stołówki


 
 
 
 


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.45-15.30
9.15.35-16.20

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasš 2.0 Mistrzowie_kodowania

NRPC

Ksišżki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksjš

BP WOLA

Energowładni

Eko z Twojš Wolš