Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Ślubowanie klas pierwszych

(11.10.2018 r.)

Dnia 11 października w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych. Uroczystość ta wpisała się na stałe w kalendarz imprez szkolnych. Nie sposób było oderwać oczu od Pierwszoklasistów, którzy godnie prezentowali się w strojach galowych. Z wielkim zaangażowaniem i radością wspólnie recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Występ nagrodzony został gromkimi brawami. Po części artystycznej dyrektor szkoły pani Hanna Krupa skierowała do uczniów ciepłe słowa i złożyła życzenia wielu sukcesów w nauce. Do życzeń dołączyli się również zaproszeni goście - poseł na sejm RP pan Michał Szczerba i radny pan Bartłomiej Kubicki. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego zapewniała naszych najmłodszych uczniów o pomocy i opiece starszych koleżanek i kolegów. W obecności wszystkich zgromadzonych, dzieci odważnie złożyły ślubowanie na sztandar szkoły. Przyrzekły być "dobrymi uczniami i kolegami, kochać swoją Ojczyznę - Polskę, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły". Po złożeniu ślubowania dyrektor pani Hanna Krupa i wicedyrektor pani Patrycja Socha dokonały pasowania na ucznia, dotykając symbolicznym ołówkiem ramion pierwszoklasistów i wypowiadając zdanie: "Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej nr 234". W tym wyjątkowym dniu dzieciom towarzyszyli rodzice oraz dziadkowie, którzy z dumą, a czasami nawet z kręcącą się w oku łezką obserwowali, jak ich pociechy wstępują w szeregi szkolnej braci. Na pamiątkę tego doniosłego wydarzenia otrzymały legitymacje szkolne i dyplomy. Po uroczystości dzieci udały się do klas na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Kochane Pierwszaki! Niech zdobywanie wiedzy w naszej szkole będzie dla Was wspaniałą przygodą i radością!

Tekst: p. M. Staruch


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Wykaz podręczników
w roku szk. 2018/19

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2018/19

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasš 2.0 Mistrzowie_kodowania

Ksišżki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksjš

Energowładni