Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

"B±dĽ bezpieczny na drodze" - warsztaty biblioteczne kl. 1a

(07.10.2019 r.)

7 paĽdziernika uczniowie klasy 1a uczestniczyli w swoich pierwszych warsztatach poza szkoł±. W Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 13 wzięli udział w warsztatach "B±dĽ bezpieczny na drodze".
Kontynuuj±c kształtowanie odpowiedniej postawy dotycz±cej bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym, uczniowie obejrzeli ciekaw± prezentację, posłuchali o zasadach przechodzenia przez jezdnię, kolorach i znaczeniu sygnalizacji ¶wietlnej, poznali podstawowe znaki drogowe. Mieli możliwo¶ć nauczenia się ciekawego wierszyka i potańczenia przy wesołej piosence. Wykonali prace plastyczne utrwalaj±ce zdobyte wiadomo¶ci i znajomo¶ć znaków drogowych, które powinni rozpoznawać i stosować się do nich jako użytkownicy ruchu drogowego. Wszyscy bardzo chętnie współpracowali i uczestniczyli w warsztatach. Uczniowie klasy 1a już nie mog± doczekać się na kolejne spotkanie w bibliotece!

Tekst: p. A. Mazowiecka


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2019/20

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasą 2.0 Mistrzowie_kodowania

NRPC

Książki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

BP WOLA

Energowładni