Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Hallowean

(30.10.2020 r.)

W klasach (3a i 2b) odbyły się kolejne lekcje kulturowe maj±ce na celu przybliżenie uczniom ¶więta obchodzone w Wielkiej Brytanii. Tym razem omawiali¶my Hallowean. Na lekcji uczniowie rozwi±zywali liczne quizy i krzyżówki, poznali zwyczaje i zabawy zwi±zane z tym ¶więtem.

Tekst: p. A. Pulińska


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.45-15.30
9.15.35-16.20

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasą 2.0 Mistrzowie_kodowania

NRPC

Książki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

BP WOLA

Energowładni

Eko z Twoją Wolą