Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

(11.10.2018 r.)

W czwartek 11 października uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły zgromadzili się w sali gimnastycznej na uroczystym apelu z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Na początku uroczystości przedstawicielka Rady Rodziców w imieniu wszystkich rodziców podziękowała nauczycielom za trud i wysiłek włożony w edukację i wychowanie ich dzieci. Następnie chór szkolny oraz Samorząd Uczniowski przygotowali przedstawienie, w którym pokazali jak ważna jest rola nauczyciela w kształtowaniu postaw oraz wyborów życiowych młodego pokolenia, jak duży wpływ na nasze decyzje może mieć właśnie zaangażowany nauczyciel. Część artystyczną zakończył taniec uczennicy klasy VII b i ucznia klasy VI b. Dowodem wdzięczności za ciężką pracę nauczycieli i innych pracowników szkoły były również symboliczne kwiaty oraz tort ufundowany przez Radę Rodziców.

Tekst: p. P. Rajewski


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Wykaz podręczników
w roku szk. 2018/19

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2018/19

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasš 2.0 Mistrzowie_kodowania

Ksišżki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksjš

Energowładni