Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Europejski Dzień Języków - konkurs
plastyczno-językowy

(15.10.2018 r.)

Poniższe prace to piękne i pracochłonne plakaty naszych uczniów, którzy w zwi±zku z Europejskim Dniem Języków, zachęcaj± nas do nauki języków obcych. Konkurs plastyczno-językowy rozstrzygnięty. Gratulujemy uczestnikom!

Tekst: p. A. Datta-Skrodzka


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Wykaz podręczników
w roku szk. 2018/19

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2018/19

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasą 2.0 Mistrzowie_kodowania

Książki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

Energowładni