Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

VIII Wolska debata "Szkoła na straży praw dziecka"

(21.11.2011r.)

21 listopada w kolejn± rocznicę uchwalenia Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka na terenie Szkoły Podstawowej nr 25 po raz 8 zorganizowano debatę z udziałem przedstawicieli samorz±dów wolskich szkół podstawowych. W spotkaniu aktywny udział wzięli również przedstawiciele naszej szkoły w składzie: Paulina Barbachowska VIa, Katarzyna Sordyl VIa i Michał Sosnowski VIb.
Celem spotkania było upowszechnianie w¶ród uczniów wiedzy na temat Praw Dziecka, w tym roku ze szczególnym uwzględnieniem prawa do swobody wypowiedzi oraz prawa do wolno¶ci, swobody my¶li, wyznania i sumienia.
Podczas przeprowadzonych warsztatów uczniowie mieli możliwo¶ć kształtować swoje umiejętno¶ci w zakresie współpracy w zespole, skutecznego porozumiewania się i wypowiadania swoich opinii. Na koniec, w ramach podziękowania, otrzymali certyfikat udziału w debacie.


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2019/20

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasą 2.0 Mistrzowie_kodowania

NRPC

Książki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

BP WOLA

Energowładni