Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Warszawska Linia Edukacyjna

(19.10.2018 r.)

19 października uczniowie kl.1a uczestniczyli w nietypowej lekcji prowadzonej w tramwaju współczesnym i zabytkowym, w ramach kampanii społecznej "Warszawska Linia Edukacyjna". Lekcja rozpoczęła się i skończyła na Placu Narutowicza. Praktyczną część zajęć prowadzili: instruktor Nadzoru Ruchu Tramwajów Warszawskich, pani policjantka z Komendy Stołecznej Policji oraz ratownik medyczny. W trakcie podróży współczesnym tramwajem pierwszoklasiści poznali zasady bezpieczeństwa w tramwajach i na przystankach tramwajowych, konsekwencje nieprzestrzegania przepisów obowiązujących w komunikacji miejskiej, uczyli się jak należy prawidłowo reagować na zdarzenia zagrażające życiu i zdrowiu człowieka, a na profesjonalnym fantomie aktywnie ćwiczyli zasady udzielania pierwszej pomocy. Na pętli Al. Zielenieckiej przesiedli się z tramwaju współczesnego do tramwaju zabytkowego, w którym poznali historię Tramwajów Warszawskich oraz ważne miejsca i budowle mijane podczas jazdy. Na pamiątkę uczestnictwa w zajęciach każdy uczeń otrzymał zestaw ratunkowy do udzielania pierwszej pomocy, kamizelkę odblaskową oraz materiały edukacyjne utrwalające zdobytą wiedzę.
Serdeczne podziękowania za udział w tramwajowej lekcji dla organizatorów kampanii od uczniów kl.1a i wychowawcy.

Tekst: p. M. Staruch


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Wykaz podręczników
w roku szk. 2018/19

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2018/19

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasš 2.0 Mistrzowie_kodowania

Ksišżki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksjš

Energowładni