Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

"Kartka pocztowa dla Niepodległej"

(26.10.2018 r.)

26 paĽdziernika w Szkole Podstawowej nr 148 im. Hugona Kołł±taja odbyło się podsumowanie Dzielnicowego konkursu plastycznego "Kartka pocztowa dla Niepodległej". W ramach konkursu należało wykonać kartkę pocztow± typowych rozmiarów, zaprojektować grafikę, znaczek pocztowy oraz napisać życzenia z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległo¶ci. Uczennica naszej szkoły z klasy V otrzymała wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy!

Tekst: p. A. Urban


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Wykaz podręczników
w roku szk. 2018/19

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2018/19

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasą 2.0 Mistrzowie_kodowania

Książki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

Energowładni