Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

XVI Wolska Debata

(21.11.2017 r.)

Dnia 21.11.2017 r. na pami±tkę uchwalenia konwencji o Prawach Dziecka w Szkole Podstawowej nr 25 przy ul. Grzybowskiej odbyła się XVI Wolska Debata po¶więcona tematyce "Szkoła na straży praw dziecka". Jak co roku w debacie udział wzięli przedstawiciele samorz±dów wolskich szkół podstawowych. Nasza szkoła reprezentowana była w składzie: Maja Kosel VIa, Wiktoria Kołodziejczyk VIIb, Kazimierz Wojtyński VIb.
Celem spotkania było upowszechnienie w¶ród uczniów wiedzy na temat Praw Dziecka, udział w warsztatach jak również wymiana swoich spostrzeżeń z przedstawicielami innych szkół. W ramach podziękowania nasza szkoła otrzymała certyfikat uczestnictwa.

Tekst: p. K. Nowakowska


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Wykaz podręczników
w roku szk. 2018/19

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2018/19

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasą 2.0 Mistrzowie_kodowania

Książki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

Energowładni