Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

"Cały świat w naszej klasie"

(16.11.2018 r.)

16 listopada uczniowie klasy 1a i 1c uczestniczyli w międzykulturowych warsztatach w ramach projektu "Cały świat w naszej klasie". Celem zajęć było wzmocnienie w dzieciach postawy szacunku dla różnorodności kulturowej i językowej, zainteresowania innymi krajami, językami, budowanie otwartości na kontakt z dziećmi z różnych rejonów świata oraz dziećmi z doświadczeniem migracyjnym. Podczas warsztatów głosem dzieci, które przyjechały do Polski mówiły piękne, ręcznie robione lale. Dzieci zapoznały się z różnymi sposobami powitań i zwyczajami kulturowymi. Z każdą lalką była związana historia i zarazem powód opuszczenia państwa, w którym mieszkała. Spotkanie warsztatowe było też okazją do rozmowy o tym, dlaczego ludzie opuszczają swoje kraje i szukają szczęścia w Polsce, dlaczego różnią się kolorem skóry i o czym marzą. Zajęcia były doskonałym wprowadzeniem do dalszego kształtowania otwartości na innych i tolerancji wobec innych kultur.
Uczniowie i wychowawcy kl. 1a i 1c serdecznie dziękują trenerkom Fundacji Polskiego Forum Migracyjnego za przeprowadzone warsztaty.

Tekst: p. M. Staruch


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Wykaz podręczników
w roku szk. 2018/19

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2018/19

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasš 2.0 Mistrzowie_kodowania

Ksišżki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksjš

Energowładni