Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Projekt "Wolimy Sprawiedliwość - konkurs wokół Ogrodu Sprawiedliwych"

(24.11.2020 r.)

W listopadzie podsumowane zostały działania uczniów klasy VII A biorących udział w dzielnicowym projekcie zorganizowanym we współpracy z Domem Spotkań z Historią pod hasłem "Wolimy Sprawiedliwość - konkurs wokół Ogrodu Sprawiedliwych". Głównym celem było przybliżenie uczniom idei sprawiedliwości oraz historii swojego miasta, z także budowanie w nich postaw tolerancji i otwartości na relacje. Dwuetapowe przedsięwzięcie składające się z gry miejskiej poprzedzonej warsztatami na temat Sprawiedliwych zakończyło się sukcesem jednej z uczennic - w kategorii indywidualnej zajęła ona 2 miejsce. Wykazała się szczególną znajomością historii i topografii Woli. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie wspólną pracę na wynik grupowy.

Tekst: p. K. Gierak


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.45-15.30
9.15.35-16.20

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasš 2.0 Mistrzowie_kodowania

NRPC

Ksišżki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksjš

BP WOLA

Energowładni

Eko z Twojš Wolš