Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

"Góra grosza"

(02.12.2011r.)

Jak co roku Samorz±d Uczniowski zorganizował zbiórkę monet groszowych w ramach akcji Towarzystwa "Nasz Dom".
To już XII edycja akcji "Góra grosza". Trwała od 21 listopada do 2 grudnia. Dochód przeznaczony będzie na pomoc rodzinnym domom dziecka, rodzinom zastępczym oraz pogotowiom rodzinnym. Do akcji wł±czyli się uczniowie wszystkich klas. Zwieńczeniem akcji było ogólnoszkolne liczenie grosików. Bardzo pomocne było wykorzystanie "samolicz±cych" skarbonek w które zaopatrzyły się niektóre klasy. Nie ma to jak dobry wynalazek! Najważniejsze jest jednak to, że zupełnie bez żalu popękały porcelanowe ¶winki, popruły się oszczędno¶ciowe skarpety, rozsypały się skrupulatnie ciułane grosze po to, by podzielić się z tymi, którzy s± w potrzebie.
Zebrali¶my 611,16 zł. Dziękujemy!!!


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2019/20

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasą 2.0 Mistrzowie_kodowania

NRPC

Książki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

BP WOLA

Energowładni