Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Akcja Labirynt

(12-16.09.2011r.)

fundacja_muzyka

W dniach od 12 do 16 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w muzycznym programie Akcja Labirynt organizowanym przez Fundację MUZYKA JEST DLA WSZYSTKICH.

Akcja Labirynt to innowacyjny i kompleksowy projekt skierowany do dzieci i nauczycieli warszawskich szkół podstawowych. Główny cel to pobudzenie zainteresowania sztuką i własną aktywnością artystyczną zwłaszcza w dziedzinie muzyki. Celem projektu jest stworzenie okazji do różnorodnych przeżyć artystycznych podczas warsztatów oraz pokazanie dzieciom, że działania twórcze sprawiają wiele radości oraz zachęcenie nauczycieli do poszukiwania nowych, atrakcyjnych form edukacji artystycznej dzieci w oświacie.
Dzieci uczestniczące w projekcie podzielone były na dwie grupy wiekowe: klasy I-III i klasy IV-VI.

Odbyło się 8 następujących warsztatów:
Performernia - dzieci inspirowane przez performera tworzą dźwięki i ruch w interakcji z rzucanymi na ścianę ruchomymi obrazami i nagraniami dźwiękowymi.
Sensor piano - kreowanie i przetwarzanie dźwięku klasycznego fortepianu za pomocą systemu sensorów.
Instrumenty z bliska - poznawanie źródeł dźwięku, improwizacje instrumentalne.
Muzyczne oko - przegląd multimedialny.
Laboratorium dźwięku - w specjalnie przygotowanym studio reżyserskim dzieci tworzą i wizualizują dźwięki.
Taniec współczesny. Taniec dawny.
Quiz Jaki to instrument? - łatwe pytania i dowcipne propozycje odpowiedzi.
Muzyczny plakat - zabawa w wizualizację muzyki, szukanie i tłumaczenie symboli.


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2019/20

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasš 2.0 Mistrzowie_kodowania

NRPC

Ksišżki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksjš

BP WOLA

Energowładni