Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Serbia

(04.09.2017 r.)

Zgodnie z tradycją naszej szkoły w dniu rozpoczęcia roku szkolnego delegacja Samorządu Uczniowskiego złożyła na płycie "Serbii", upamiętniającej miejsce męczeństwa Polek i Polaków w czasie okupacji hitlerowskiej, wiązankę biało-czerwonych kwiatów oraz zapaliła znicz, oddając w ten sposób cześć ofiarom tamtych dni. Mimo, że minęło już 78 lat od wybuchu II wojny światowej nasi uczniowie zawsze starają się pamiętać o polskich bohaterach.

Tekst: p. P. Rajewski


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Wykaz podręczników
w roku szk. 2018/19

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2018/19

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasš 2.0 Mistrzowie_kodowania

Ksišżki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksjš

Energowładni