Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM z DYSLEKSJĄ - podsumowanie

(21.09.2020 r.)

10 czerwca 2020 roku za pośrednictwem platformy zoom, odbyło się spotkanie podsumowujące V, wyjątkową edycję projektu SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM z DYSLEKSJĄ, obejmującą lata szkolne 2018-2020.

Edycja ta, ze względu na swój jubileuszowy charakter od samego początku różniła się od poprzednich pod wieloma względami. Przed wszystkim zabrakło pani ZYCH Anny, jednej z dwóch ważnych osób tego projektu (drugą jest pani KOMOROWSKA Zofia). Obecna duchem, pani Anna wspierała nas, dzięki czemu szereg projektów wdrożonych przy okazji wcześniejszych edycji, było konsekwentnie realizowanych. DZIĘKUJEMY.

Warto jednak zacząć od początku. Projekt SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM z DYSLEKSJĄ powstał z myślą o uczniach mających tak zwane specyficzne potrzeby edukacyjne, ale też z myślą o ich rodzicach i nauczycielach. Wszystko po to, by lepiej zrozumieć i jeszcze lepiej wspierać ucznia z dysleksją. Każda edycja, obejmująca łącznie dwa lata kończyła się przyznaniem certyfikatu. Każda szkoła biorąca udział w projekcie najczęściej taki certyfikat otrzymywała. Najczęściej, ponieważ nie wszystkie szkoły, deklarujące swój udział w projekcie spełniały określone zasady projektu.

Aby uzyskać certyfikat szkoła musiała wykazać się wyjątkowymi działaniami na rzecz uczniów z dysleksją. Podejmowane przez nas aktywności dotyczyły między innymi:
- dostosowania wymagań podstawy programowej do potrzeb i możliwości uczniów z dysleksją,
- współpracy z rodzicami poprzez wzajemne wsparcie i zrozumienie, a także tworzenie wspólnej przestrzeni szkolnej,
- zachęcani uczniów do udziału w konkursach, inicjatywach wszystko po to, by stworzyć jeszcze jedną szansę uwierzenia w siebie,
- dostrzeganie talentów uczniów z dysleksja, wspieranie ich w rozwijaniu pasji, w efekcie czego od dwóch lat w naszej szkole działa autorska klasa mechatroniczna,
- wspieranie rozwoju czytelnictwa poprzez zainicjowanie rankingu książek kochanych i projektu "Czytam na okrągło",
- huczne i smaczne (tort) odchody 55-lecia istnienia szkoły...

Moglibyśmy tak wymieniać i wymieniać... Wszystko w przyjaznej, bezpiecznej, często wesołej atmosferze.

Nasza szkoła brała udział w projekcie od samego początku. Nie bez dumy informujemy, że na 5 edycji otrzymaliśmy 5 certyfikatów SZKOŁY PRZYJAZNEJ UCZNIOM z DYSLEKSJĄ, w tym dwa z wyróżnieniem w latach 2012-2014 (II edycja) i w latach 2018-2020 (edycja V).

To nasz ogromny sukces. Sukces, którego nie byłoby gdyby nie uczniowie, rodzice i nauczyciele. Gdyby nie dyrektorzy i pracownicy sektora administracji i obsługi. GRATULUJEMY i DZIĘKUJEMY. Bez WAS nie dalibyśmy rady, bez WAS nie byłoby tego sukcesu, tych wszystkich wspaniałych aktywności. Tych wszystkich wspomnień.

Tekst: p. E. Fodrowska


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.45-15.30
9.15.35-16.20

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasš 2.0 Mistrzowie_kodowania

NRPC

Ksišżki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksjš

BP WOLA

Energowładni

Eko z Twojš Wolš