Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

"Julian Tuwim i jego wiersze dla dzieci"
- warsztaty w Bibliotece Publicznej

(07.01.2019 r.)

W poniedziałek, 7 stycznia uczniowie kl.1a odwiedzili Bibliotekę Publiczn± przy ul. Chłodnej i wzięli udział w warsztatach edukacyjnych. Tematem warsztatów był "Julian Tuwim i jego wiesze dla dzieci". Młodzi słuchacze z wielkim zainteresowaniem wysłuchali ciekawych, czasem zabawnych informacji z życia poety i obejrzeli prezentację multimedialn±. Następnie wysłuchali wybranych wierszy m.in. "Słoń Tr±balski", "Okulary", "Ptasie Radio", "Dżońcio". Niektóre fragmenty wierszy recytowali wspólnie. W dalszej czę¶ci wykonali maski bohaterów słynnej "Rzepki" i swoje umiejętno¶ci aktorskie zaprezentowali w inscenizacji wiersza. Było przy tym wiele zabawy i ¶miechu. Na koniec obejrzeli wystawę ksi±żek wierszy dla dzieci Juliana Tuwima.

Tekst: p. M. Staruch


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Wykaz podręczników
w roku szk. 2018/19

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2018/19

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasą 2.0 Mistrzowie_kodowania

Książki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

Energowładni