Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Konkurs Językowo-Plastyczny "My letter to Queen Elizabeth II"

(28.12.2020 r.)

Konkurs na najciekawszy list do Królowej Elżbiety II pt. "My letter to Queen Elizabeth II" jest rozstrzygnięty. Prace prezentuj± się wspaniale i s± pełne wiadomo¶ci o pięknych miejscach i zabytkach w Polsce oraz ciekawych miejscach w Warszawie. Mówi± też o tym jak Polacy spędzaj± ¦więta Bożego Narodzenia. Listy z pozdrowieniami od uczniów naszej szkoły zgodnie z przeznaczeniem wysłali¶my do Królowej Elżbiety II. Mamy nadzieję, że Jej Królewska Mo¶ć ucieszy się... i odpisze.

Tekst: p. A. Datta-Skrodzka, p. K. Roloff


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.45-15.30
9.15.35-16.20

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasą 2.0 Mistrzowie_kodowania

NRPC

Książki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

BP WOLA

Energowładni

Eko z Twoją Wolą