Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Joy of Snow - międzynarodowy projekt w zerówce

(27.01.2017 r.)

Już najmłodsi uczniowie naszej szkoły maj± szerokie horyzonty i interesuj± się tym, co dzieje się na ¶wiecie. Zerówkowicze wzięli udział w międzynarodowym projekcie e-twinning "Joy of Snow". 15 stycznia przypada World Snow Day i uczniowie naszej szkoły ¶więtowali go wspólnie z dziećmi z ponad dwudziestu europejskich krajów. Wymienili¶my się filmami i zdjęciami prezentuj±cymi nasze zabawy na ¶niegu. Dzieci inspirowały się wzajemnie do wykonania prac plastycznych zwi±zanych z zim± i ¶niegiem. Zdjęcia i filmy na TwinSpace ¶wiadcz± o tym, że ¶nieg jest najlepsz± zabawk±.

Tekst: p. M. Zatorska


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Wykaz podręczników
na rok szk. 2017/18

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2017/18

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasą 2.0 Mistrzowie_kodowania

Książki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

Energowładni