Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Góra Grosza

(05.02.2018 r.)

Zakończyła się coroczna zbiórka monet w ramach XVIII edycji akcji "Góra grosza" organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom, której celem jest pozyskanie funduszy na pomoc dzieciom wychowuj±cym się w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Kolejny raz u¶wiadomili¶my sobie, że jeden grosz znaczy niewiele, ale góra grosza może przyczynić się do poprawy losu wielu dzieci. Uczniowie zbierali monety wraz z wychowawcami, następnie odbywało się liczenie, aby ostatecznie dokonać ogólnoszkolnego podsumowania. Zebrali¶my 972,46 zł. Samorz±d Uczniowski nadzoruj±cy zbiórkę składa podziękowanie wszystkim uczniom, rodzicom i wychowawcom, którzy wł±czyli się do tej akcji.

Finał akcji Góra Grosza w roku szk. 2017-18   zobacz »

Tekst: p. K. Kwiecień


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Wykaz podręczników
w roku szk. 2018/19

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2018/19

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasą 2.0 Mistrzowie_kodowania

Książki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

Energowładni