Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Korespondencja z Hiszpanii i Francji

(05.01.2021 r.)

Tuż przed ¦więtami Bożego Narodzenia nasi uczniowie otrzymali bogat± korespondencję od kolegów z Hiszpanii i Francji w postaci listów, życzeń, upominków i licznych pozdrowień. Rówie¶nicy z zagranicy opisali w listach swoje tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe w języku angielskim i hiszpańskim. Tre¶ć listów i pozdrowień stanowi dla nas cenne Ľródło w rozwijaniu kluczowych kompetencji językowych.

Tekst: p. A. Pulińska, p. A. Iglesias Pérez


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.45-15.30
9.15.35-16.20

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasą 2.0 Mistrzowie_kodowania

NRPC

Książki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

BP WOLA

Energowładni

Eko z Twoją Wolą