Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Spotkanie w Muzeum Powstania Warszawskiego

(13.03.2019 r.)

13 marca 2019 roku przedstawiciele uczniów klas 4-8 naszej szkoły uroczyście przekazali na ręce dyrektora MPW Pana Pawła Ukielskiego symboliczny czek na kwotę 4300 zł. Fundusze te zostały zebrane przez uczniów podczas szkolnych, charytatywnych dyskotek i decyzją SU zostały przekazane na rzecz remontowania miejsc pochówku Powstańców Warszawskich.
Honorowym gościem spotkania był Pan Juliusz Kulesza ps. "Julek", uczestnik Powstania Warszawskiego w Samodzielnej Grupie AK PWB/17/S (Podziemna Wytwórnia Banknotów). Pan Juliusz Kulesza wspominał atmosferę dni Powstania, opowiedział uczniom, jak przebiegały walki o utrzymanie budynków PWPW, jak po upadku Starówki razem z ludnością cywilną trafił do obozu w Pruszkowie. Pięknie wspominał także ojca, który był dla niego niekwestionowanym autorytetem. Uczniowie dopytywali o szczegóły: uzbrojenie, towarzyszy broni, nawet długość snu, niewygody związane z codziennym życiem w zrujnowanej Warszawie. Na zakończenie delegacja wręczyła Panu Juliuszowi podziękowanie i upominek - kalendarz "Matematyka wokół nas" zaprojektowany przez uczniów naszej szkoły, który stał się przyczynkiem do rozmów o nauce.
Było to wyjątkowe i pełne emocji spotkanie, niezwykła lekcja historii.
Serdeczne podziękowania składamy kierownictwu MPW oraz Panu Jarosławowi Maliniakowi Kierownikowi Działu Archiwum za zorganizowanie i przygotowanie tego wydarzenia.

Tekst: p. K. Kwiecień


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Wykaz podręczników
w roku szk. 2018/19

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2018/19

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasš 2.0 Mistrzowie_kodowania

Ksišżki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksjš

Energowładni