Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Podziękowanie

(07.01.2021 r.)

Pragniemy podziękować
wszystkim zaangażowanym nauczycielom, uczniom i pracownikom Szkoły Podstawowej nr 234 za udział w zorganizowanej przez nas zbiórce "WyjdĽ ze swojej bańki". Dzięki Państwa wsparciu i zaangażowaniu udało się nam przekazać ponad 1700 artykułów higienicznych dla osób bezdomnych, które znajduj± się pod opiek± Fundacji Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej. Całkowity efekt naszej wspólnej pracy pokazujemy w zał±czonych zdjęciach oraz udostępnionych postach na fanpage (linki poniżej). Razem zmieniajmy ¶wiat na lepsze!

https://www.facebook.com/KamilianskaMisjaPomocySpolecznej/photos/a.456358541206389/19493 46711907557/

https://www.facebook.com/nzsuw/photos/gm.412963529808954/3778698158854071/

https://www.facebook.com/KamilianskaMisjaPomocySpolecznej/photos/pcb.1923975451111350/19 23975381111357/

Pragnę również w imieniu całego Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Warszawskiego życzyć Wam, aby rok 2021 niósł ze sob± wiele rado¶ci oraz refleksji dotycz±cych minionego okresu i planów pozwalaj±cych na rozwój własny. W tych wyj±tkowych dniach chcemy Wam życzyć wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań. Mamy nadzieję, że w tym wyj±tkowym roku uda nam się wspólnie pomóc jeszcze większej liczbie osób, które borykaj±c się z problemami potrzebuj± naszego wsparcia. Wszystkiego najlepszego. Wszelkiej pomy¶lno¶ci oraz spełnienia najskrytszych marzeń.

Serdecznie pozdrawiam
Justyna Wasielewska
koordynatorka projektu Wielka Paka
Niezależnego Zrzeszenia Studentów
Organizacji Uczelnianej Uniwersytetu Warszawskiego


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.45-15.30
9.15.35-16.20

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasą 2.0 Mistrzowie_kodowania

NRPC

Książki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

BP WOLA

Energowładni

Eko z Twoją Wolą