Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

"Wola na zdrowie"

(14.02.2013 r.)

"Wola na zdrowie" - to nowa propozycja, dotycząca propagowania zdrowego stylu życia, której organizatorem są: Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy działającego we współpracy z Fundacją Fundacja Wygrajmy Zdrowie im. prof. Grzegorza Madeja.

W ramach programu: "Wola na zdrowie" w naszej szkole zaplanowano 2 spotkania przeznaczone dla mieszkańców Woli.
Terminy planowanych spotkań:
1. sobota 16.03.2013 r.
2. sobota 27.05 2013 r.

Planowany przebieg spotkań: każde spotkanie - odbywające się w sobotę - będzie okazją, aby mieszkańcy w 8-godzinnym przedziale czasowym mogli poddać się badaniom profilaktycznym dotyczącym kardiologii i urologii oraz dowiedzieć się o zachowaniach profilaktycznych, niepokojących objawach i rodzajach niezbędnych badań.

Uwieńczenie programu nastąpi podczas pikniku "Wolski Korowód - przegląd ofert pomocowych publicznych i pozarządowych". Piknik odbędzie się w dniu 16 czerwca br. w Parku im. gen. J. Sowińskiego, znajdującym się przy ul. Elekcyjnej 17.


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.45-15.30
9.15.35-16.20

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasš 2.0 Mistrzowie_kodowania

NRPC

Ksišżki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksjš

BP WOLA

Energowładni

Eko z Twojš Wolš