Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

"Akademia zdrowego ucznia"

(15.02.2013 r.)

"Akademia zdrowego ucznia" - działania planowane są przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Wspólnym celem jest profilaktyka zdrowotna i kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz zasad prawidłowego odżywiania i ćwiczeń koniecznych dla zdrowia. Działania prowadzone są w pracy z uczniami oraz podczas spotkań z rodzicami. Aktualnie wyjątkowo istotnym problemem są działania dotyczące propagowania zasad prawidłowego odżywiania i przeciwdziałania narastającemu problemowi otyłości wśród dzieci i młodzieży prowadzące do powstawania chorób metabolicznych, w tym m.in. cukrzycy.

W pierwszym półroczu 2013 roku planowane są następujące działania:
* Udział w konkursach tematycznych.
* Współdziałanie w ramach Szkolnego Dnia Sportu.
* Zajęcia, zawody sportowe i konkursy na pływalni szkolnej.
* Zawody sportowe podczas planowanych spotkań z zakresu Promocji Szkoły i Pikniku Rodzinnego.
* Warsztaty i szkolenia dla nauczycieli dotyczące omawianej problematyki prowadzone w ramach szkolenia zawodowego.


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.45-15.30
9.15.35-16.20

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasš 2.0 Mistrzowie_kodowania

NRPC

Ksišżki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksjš

BP WOLA

Energowładni

Eko z Twojš Wolš