Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Dyskoteka karnawałowa

(08.02.2018 r.)

Co prawda niedawno skończyły się ferie zimowe i trzeba się już solidnie wziąć do pracy szkolnej, aby dobrze rozpocząć nowy semestr, jednak Samorząd Uczniowski tradycyjnie postanowił zorganizować dla swoich koleżanek i kolegów dyskotekę, by pożegnać kończący się niedługo karnawał, bo przecież nie samą nauką żyje uczeń. Wszyscy bawili się wyśmienicie. Oprawą muzyczną zajął się nauczyciel muzyki pan Bartosz Woźniak. Nauczyciele i wychowawcy uczący w klasach IV-VII zaangażowali się w pomoc przy organizacji i przebiegu zabawy. Dzięki uprzejmości taty jednego z uczniów klasy Vb nie zabrakło też dyskotekowego oświetlenia. Rodzice wraz z uczniami sprzedawali napoje, słodycze i inne produkty na klasowych kramikach. Decyzją Samorządu dochód z kramików w kwocie 1459,90 zł. zostanie przekazany dla Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci.

Tekst: p. P. Rajewski


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Wykaz podręczników
w roku szk. 2018/19

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2018/19

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasš 2.0 Mistrzowie_kodowania

Ksišżki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksjš

Energowładni