Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

"Szkoła bez dzwonków"

(09.02.2018 r.)

Id±c za przykładem niektórych polskich i zagranicznych szkół w lutym i marcu tego roku szkolnego przeprowadzamy w szkole pilotaż "Szkoła bez dzwonków". W dniu 1 lutego o godzinie 8.00 uczniowie i nauczyciele usłyszeli ostatni dzwonek. Od tego czasu lekcje rozpoczyna i kończy nauczyciel, a nie dĽwięk dzwonka. Na korytarzach i w salach pojawiły się dodatkowe zegary dzięki, którym uczniowie ucz± się zarz±dzać swoim czasem i wiedz±, czy już czas skończyć przerwę. Zniknęły krzyki i dziki pęd. Pierwsze obserwacje wskazuj±, że lekcje rozpoczynaj± się w dalszym ci±gu punktualnie, nie zauważono również, aby nauczyciele je przedłużali. Od uczniów wiemy, że jest spokojniej, a dzwonek nie zagłusza nauczycieli kończ±cych lekcję.

Tekst: p. S. Piłat


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Wykaz podręczników
w roku szk. 2018/19

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2018/19

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasą 2.0 Mistrzowie_kodowania

Książki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

Energowładni