Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Valentines Day - interschool cooperation

(11.02.2021 r.)

Podczas kolejnej lekcji kulturowej zorganizowanej w naszej szkole, w klasach młodszych, doskonale się bawili¶my i uczyli¶my języka angielskiego.
Dzięki bardzo dobrej współpracy z rodzicami oraz firm± Tago uczniowie mieli możliwo¶ć degustowania pierników w czekoladzie. Na lekcji uczyli¶my się słownictwa zwi±zanego z Walentynkami oraz pisali¶my krótkie życzenia w języku angielskim.
Uczniowie klas 3a i 3b napisali krótkie listy w języku angielskim do swoich rówie¶ników ze szkoły podstawowej w Celestynowie. Cieszymy się, że nawi±zali¶my współpracę z kolejna szkoł± i mamy możliwo¶ć rozwijać i szlifować nasze kompetencje językowe tak istotne we współczesnym ¶wiecie.

Tekst: p. A. Pulińska


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.45-15.30
9.15.35-16.20

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasą 2.0 Mistrzowie_kodowania

NRPC

Książki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

BP WOLA

Energowładni

Eko z Twoją Wolą