Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Finał rejonowy konkursu "Policjanci s± w¶ród nas"

(16.03.2012r.)

W dniu 16 marca trzyosobowa drużyna z naszej szkoły uczestniczyła w finale rejonowym I edycji konkursu informacyjno - edukacyjnego "Policjanci s± w¶ród nas", który odbył się w Szkole Podstawowej nr 148 w Warszawie. Jego tematem było bezpieczeństwo.
Drużyna po rozwi±zaniu testu wiedzy przyst±piła do testu sprawno¶ciowego. Uzyskała wysokie noty. Uczniowie byli u¶miechnięci i zadowoleni, a za ¶wietne wyniki otrzymali nagrody i dyplomy.

Więcej informacji znajduje się na stronie wola.policja.waw.pl


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2019/20

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasą 2.0 Mistrzowie_kodowania

NRPC

Książki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

BP WOLA

Energowładni