Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka

(14.03.2012r.)

14 marca przedstawiciele naszej szkoły w składzie: Paulina Barbachowska, Katarzyna Sordyl i Michał Sosnowski wzięli udział w spotkaniu z Rzecznikiem Praw Dziecka p. Markiem Michalakiem. Spotkanie było zorganizowane w ramach realizacji projektu "Szkoła na straży praw dziecka". Uczestnicz±cy w warsztatach uczniowie zapoznali się z histori± powstawania Konwencji o Prawach Dziecka oraz z jej głównymi postanowieniami, a Pan Marek Michalak odpowiadaj±c na pytania zebranych przybliżał im pracę Rzecznika oraz całego Biura. Podkre¶lił również, że bardzo ważne jest, aby dbaj±c o przestrzeganie swoich praw pamiętać o prawach innych. Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali od Rzecznika Praw Dziecka drobne upominki.


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2019/20

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasą 2.0 Mistrzowie_kodowania

NRPC

Książki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

BP WOLA

Energowładni