Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

"Mediuj w szkole"

(25.02.2021 r.)

Nasza szkoła bierze udział w współfinansowanym przez m. st. Warszawa programie Instytutu Edukacji Pozytywnej "Mediuj w szkole". Celem programu jest podniesienie kompetencji młodzieży oraz grona pedagogicznego w zakresie komunikacji interpersonalnej, wyrażania emocji i potrzeb, rozwiązywania konfliktów oraz promocja i rozpowszechnienie mediacji w szkole zgodnie z ujednoliconymi standardami MEN, MS i Rzecznika Praw Dziecka.
W ramach programu część uczniów naszej szkoły będzie miało możliwość uczestniczenia w warsztatach, a nauczyciele w szkoleniach. Mamy nadzieję, że zdobyte przez naszą społeczność kompetencje, umiejętności i wiedza pozytywnie wpłyną na atmosferę i bezpieczeństwo w szkole.
Więcej informacji o programie na stronie internetowej http://www.mediujwszkole.pl/

Tekst: p. A. Dubiel


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.45-15.30
9.15.35-16.20

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasą 2.0 Mistrzowie_kodowania

NRPC

Książki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

BP WOLA

Energowładni

Eko z Twoją Wolą