Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Wyróżnienie w grafice komputerowj

(02.04.2012r.)

Z Wielkanoc± zwi±zanych jest wiele tradycji. Jedn± z najbardziej znanych i przekazywanych z pokolenia na pokolenie jest malowanie pisanek.
W naszej szkole uczniowie ozdabiali różnymi technikami jajka, wykonywali kartki i stroiki ¶wi±teczne. Powstały nie tylko prace przestrzenne, ale także i wykonane w programach graficznych. W tym roku praca graficzna Katarzyny Sordyl otrzymała wyróżnienie w III Ogólnopolskim Konkursie Grafiki Komputerowej "Pisanka wielkanocna" pod patronatem Dolno¶l±skiego Kuratora O¶wiaty. W konkursie spo¶ród ok. 480 prac wyłoniono I, II i III miejsce oraz 16 wyróżnień.
Serdecznie gratulujemy!


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2019/20

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasą 2.0 Mistrzowie_kodowania

NRPC

Książki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

BP WOLA

Energowładni