Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

"Ośmiu Wspaniałych"

(12.04.2012r.)

buzia

12 kwietnia przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wzięli udział w konkursie organizowanym przez Fundację ŚWIAT NA TAK, którego celem jest promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia: grupy rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły, klasy oraz upowszechnianie zachowań życzliwości w życiu codziennym, jako antidotum na agresję i brutalizację życia. Konkurs organizowany jest w 85 miastach całej Polski.
Przed Komisją Konkursu nasi uczniowie opowiadali o działalności Samorządu Uczniowskiego naszej Szkoły w ramach pomocy wolontaryjnej na rzecz osób chorych, samotnych, pokrzywdzonych przez los, doświadczonych przez kataklizmy, walczących o życie, zmagających się z biedą, potrzebujących pomocy. Opowiadali również o pomocy, jaką niesie nasz Samorząd Społecznemu Schronisku dla Zwierząt w Celestynowie starając się uchronić je przed likwidacją. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone pod koniec maja.


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2019/20

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasš 2.0 Mistrzowie_kodowania

NRPC

Ksišżki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksjš

BP WOLA

Energowładni