Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Egzamin na kartę rowerow±

(11.06.2019 r.)

11 czerwca odbył się egzamin praktyczny na kartę rowerow±. Został on przeprowadzony w Stacjonarnym Miasteczku Ruchu Drogowego, które znajduje się na terenie IV Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Wzięli w nim udział uczniowie, którzy wcze¶niej zaliczyli teorię. Uczestnicy tej czę¶ci egzaminu musieli wykazać się umiejętno¶ci± jazdy na rowerze zgodnie ze znakami drogowymi i ogólnymi przepisami ruchu drogowego. Uczniowie, którzy zaliczyli obydwie czę¶ci egzaminu, otrzymaj± karty rowerowe.

Tekst: p. A. Urban


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasą 2.0 Mistrzowie_kodowania

Książki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

BP WOLA

Energowładni