Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Robote@m - klasa z przyszłością, jedyna taka
w Warszawie

(10.05.2017 r.)

10 maja w naszej szkole odbyło się spotkanie informacyjne i zajęcia otwarte dla uczniów klas szóstych, którzy chcieliby kontynuować naukę w klasie VII o profilu mechatronicznym - Robote@m oraz ich rodziców. Do współpracy w realizacji innowacji zaprosiliśmy Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka, którego przedstawicielem był zastępca dyrektora p. Maciej Zawadzki wraz z nauczycielami uczącymi w nowej klasie oraz Wojskową Akademię Techniczną (Wydział Mechatroniki i Lotnictwa), reprezentowany przez prodziekana do spraw studenckich - dr Zdzisława Rochalę ze studentami III roku studiów inżynierskich oraz I roku studiów magisterskich.

Główną ideą, która nam przyświeca, jest STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Łączy ona naukę pracy projektowej z dyscyplinami naukowymi gwarantującymi przyszłość zawodową naszych uczniów. W ramach zajęć obowiązkowych zostaną zwiększone godziny z informatyki (z 1 do 2 h), matematyki (z 4 do 6 h), fizyki (z 2 do 3 h) oraz języka angielskiego technicznego. Ponadto, w ramach obowiązkowych zajęć pozalekcyjnych, uczniowie będą pracowali w Laboratorium Konstruktorskim - ScienceLab.

Po spotkaniu odbyły się zajęcia pokazowe dla uczniów z programowania Microbitów, które prowadziła instruktorka przyszłego ScienceLab'u - p. Wioletta Szwebs.

Jeśli fascynuje Cię programowanie, mechatronika i nie straszna Ci matematyka przyjdź 8 czerwca 2017 r. o godz. 13.00 do Szkoły Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima na badanie predyspozycji - "Houston mamy problem...". Podejmij wyzwanie i zmierz się zadaniem z programowania (Scratch lub Logo), matematyki i zadaniem grupowym. Do 22 maja złóż podanie w sekretariacie szkoły o przyjęcie do klasy autorskiej (wzór jest do pobrania na stronie szkoły).

Czekamy na Ciebie!

Tekst: p. M. Fiuk

Prezentacja - Robote@m


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Wykaz podręczników
na rok szk. 2017/18

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2017/18

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasš 2.0 Mistrzowie_kodowania

Ksišżki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksjš

Energowładni