Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Maraton Naukowy 2018

(07.03.2018 r.)

Tegoroczny Maraton Naukowy odbył się pod hasłem "Wehikuł czasu - Droga do niepodległo¶ci".
Podczas dwóch dni Maratonu Naukowego uczniowie samodzielnie, przy wsparciu nauczycieli, opracowywali i przygotowywali otrzymane zagadnienia, a następnie zaprezentowali społeczno¶ci szkolnej efekty swojej pracy. Zastosowanie tej innowacyjnej metody pracy z dziećmi pokazało, że nasi uczniowie s± kreatywni, twórczy i przygotowani do brania odpowiedzialno¶ci za swój proces edukacyjny. Potrafi± ze sob± współpracować i samodzielnie rozwi±zywać problemy. Nauczyciel jest natomiast t± osob±, która ich wspiera i ukierunkowuje.
W czasie podsumowania uczniowie zaprezentowali krótkie piosenki, przedstawienia i filmy opowiadaj±ce historię Polski, które powstały w czasie pracy projektowej. Przedstawieniom przygl±dali się nie tylko uczniowie, ale też go¶cie ze Szkocji, którzy s± partnerami naszej szkoły w programie Erasmus+.

Tekst: p. S. Piłat


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Wykaz podręczników
w roku szk. 2018/19

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2018/19

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasą 2.0 Mistrzowie_kodowania

Książki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

Energowładni